Búracie práce a demolačné práce

 

 

 

 

Búracie práce – na prvý pohľad sa môže zdať táto činnosť jednoduchou a svojpomocne zvládnuteľnou
No v skutočnosti opak je pravdou. Každá prerábka bytu, bytového jadra alebo rekonštrukcia sa vždy začína búracími prácami. Kúpili ste si starší dom alebo plánujete opravu vidieckeho sídla prerobiť na rekreačnú chalupu – tak ste na správnej adrese. Naša firma sa zaoberá všetkými druhmi búracích a sanačných prác. Hovorí sa že opravovať staré sa neoplatí pretože človek sa narobí o polovicu viac. Pri svojpomocnom búraní starších stavieb a rodinných domov je to v skutočnosti naozaj takto. Búranie ručne po častiach sa naozaj neoplatí.Pri využití našich búracích služieb nemáte čo stratiť, ušetríme Vás starostí a problémov so zháňaním dopravných prostriedkov na odvoz odpadu a sutiny, jeho nakládku a vybavovanie miesta kde starý materiál odviezť alebo ako ho ekologicky zlikvidovať. Každému je známe že v minulosti sa ako strešná krytina používali výrobky z eternitu a iných podobných  zdraviu škodlivých materiálov z likvidáciou ktorých by ste určite mali problém. Pri búracích prácach v značnej miere využívame rôzne mechanizačné a strojové prostriedky k tomu špeciálne určené a tak úplnú likvidáciu starej stavby zvládneme v krátkom čase a stavebný pozemok vyčistíme a upraceme – vlastne pripravíme ho k ďalšej stavebnej činnosti. Patrí k tomu i búranie rôznych hospodárskych stavieb ktoré boli v minulosti používané na chov domácich zvierat alebo slúžili na uskladnenie rôznych materiálov.
Postaráme sa o likvidáciu náletových krovinových porastov, starých nerodiacich ovocných stromov na zanedbaných starých pozemkoch. Vykonávať túto činnosť svojpomocne je fyzicky namáhavé a časovo náročné. Naša mechanizácia a skúsenosti našich pracovníkov si s podobnými prácami poradia hravo. Likvidáciu starého materiálu a stavebnej sute dokážeme zabezpečiť v súlade so zákonmi o likvidácii odpadov. Jednako pri nakládke materiálu vykonávame jeho čiastočné triedenie a to podľa spôsobov likvidácie alebo prípadného jeho ďalšieho využitia teda recyklácie a odpadu ktorý bude vyvezený na smetisko alebo do kompostárne. Okrem toho sa zaoberáme i čiastočnými búracími a sanačnými prácami pred čiastočnými rekonštrukciami a prácu dokážeme vykonať veľmi šetrne s ohľadom na neporušenie časti stavby ktoré sa nebudú rekonštruovať. Napríklad v praxi je dosť rozšírené že čiastočné úpravy bytov a rekonštrukcie bytových jadier vykonávajú malé stavebné firmy alebo len jednotlivý majstri ktorý za vlastne špecializujú len na vlastné stavebné, murárske a inštalačné práce a  a nemajú možnosti na vynesenie odvoz a likvidáciu odpadov. Naši pracovníci sú schopný bytové jednotky pripraviť k rekonštrukcii za krátku dobu a nemáte s tým žiaden problém. Jednoducho si objednáte čo zbúrať, čo nepoškodiť a čo nechať v pôvodnom stave. Vymontujeme a zlikvidujeme i staré okná a dvere, keramické a drevené obklady alebo dlažbu a iné podlahové krytiny prípadne staré elektrické rozvody. V terajšej dobe sú veľmi rozšírené rekonštrukcie striech a to celkové i s výmenou krovu a lebo len s výmenou strešnej krytiny. Zbúranie starej strechy vytriedenie a odvoz odpadu dokážeme k vášmu prekvapeniu zrealizovať za pár hodín. Skúste si predstaviť ako asi by ste likvidovali staré krovy teda hrady, pomúrnice, klieštiny, vlastné krovy a strešné laty v ktorých je vždy obrovské množstvo starých hrdzavých klincov a iného železného spojovacieho materiálu. Takýto materiál sa len s obrovskými problémami dá porezať na menšie kusy a vlastne nie je vhodný  ani na kúrenie je to len kopa nepotrebného napoly zhnitého nehodnotného dreva ktorý by vám na pozemku len zavadzal pri ďalšej stavebnej činnosti. Objednajte si naše služby a pri zbúraní strechy sa nebudete musieť ani zamyslieť čo s odpadom ako a na čo ho naložiť kde odviesť a akým spôsobom zlikvidovať. Nebudete tŕpnuť v očakávaní že vás niekto videl pri vývoze takého odpadu niekde na čiernu skládku alebo bez povolenia na smetisko. Jednako by to neprospelo ani vašej peňaženke a ani vašej povesti v mieste vlastníctva pozemku. Nehovoriac i o možných ekologických škodách ktoré môžete takýmto spôsobom zapríčiniť. V prípade že sa rozhodnete pre svojpomocné búracie práce tak po ich vykonaní sa určite zamyslíte nad časom stráveným náročnou fyzickou prácou pri použití jednoduchých pracovných nástrojov a halda nepotrebného nepoužiteľného a často i škodlivého materiálu na vašom pozemku vo vás vyvolá ďalšie starosti – a samozrejme i finančné náklady ktoré budete ešte musieť vynaložiť. Sme tu s našou ponukou aby nedochádzalo k takým pre vás nepríjemným situáciám. Je známe že človek so skúsenosťami vykoná oproti laikovi tú istú prácu niekoľkonásobne rýchlejšie, kvalitnejšie a lacnejšie.