Cenník zatepľovacích prác

 

 

 

 

Cenník pre zatepľovacie práce je len orientačný konkrétna cena za jednotlivé úkony závisí od zložitosti , rozsahu , lokality , termínu realizácie a množstva prác na konkrétnej zákazke. Vo všeobecnosti platí čím väčší objem a množstvo prác na konkrétnej zákazke tým je cena jednotlivých prác nižšia.

 

Obhliadka je ZADARMO a NEzáväzná , preto nás neváhajte kontaktovať.

 

Zatepľovacie práce , omietky a iné murárske a stavebné práce MJ Cena v EUR
Zateplenie fasády : montáž polystyrénu , sieťkovanie lepidlom a fasádna omietka m2 10,99 €
Zateplenie fasády : montáž nobasilu , sieťkovanie lepidlom a fasádna omietka m2 12,50 €
Vyrovnanie fasády podľa nerovnosti cena OD m2 1,80 €
Omietka tenkovrstvá cena OD m2 2,90 €
Omietka hrubá / podľa hrúbky vrstvy / cena OD m2 3,90 €
Špric - špricovanie m2 0,90 €
Penetrácia povrchov m2 0,30 €
Špalety / podľa zložitosti / cena OD bm 3,50 €
Zhotovenie podhľadov z OSB dosiek bez priznania trámov cena OD m2 4,90 €
Zhotovenie podhľadov z OSB dosiek s priznaním trámov cena OD m2 6,50 €
Výmena žľabov a zvodov bm 4,50 €
Obklad soklov umelým kameňom cena OD m2 11 €
Osadenie plastových okien do peny bm 4,50 €
Osadenie parapiet jednoduchých cena OD ks 4,90 €
Natiahnutie klasickej vonkajšej šúchanej omietky na fasádu / MVR uni , Fein Putz ... m2 3,50 €
Iné zatepľovacie , montážne alebo murárske práce ktoré nie je možné naceniť cena OD hod 7 €