Cenník maliarskych prác

 

 

 

 

 

Cenník pre maliarske práce je len orientačný konkrétna cena za jednotlivé úkony závisí od zložitosti , rozsahu , lokality , termínu realizácie a množstva prác na konkrétnej zákazke. Vo všeobecnosti platí čím väčší objem a množstvo prác na konkrétnej zákazke tým je cena jednotlivých prác nižšia.

 

Obhliadka je ZADARMO a NEzáväzná , preto nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Maliarske práce alebo činnosť MJ Cena v Eur
Oškriabanie starej farby - klasická maľovka m2 0,90 €
Oškriabanie starej olejovej farby - umývateľný sokel m2 0,30 €
Penetrácia stien a stropov m2 0,90 €
Maľovanie na bielo 2 krát m2 1 €
Maľovanie farebne 2 krát m2 1,20 €
Maľovanie latexovou alebo akrylátovou farbou m2 3 €
Náter štandardnej zárubne ks 10 €
Vysprávky stien a stropov pred maľovaním hod 7 €
Náter dverí : vybrúsenie , tmelenie , základný a vrchný emailový náter  OD ks 20 €
Náter okien - opaľovanie , tmelenie , brúsenie , napustenie , základný a vrchný náter emailu   OD
 
ks 20 €
Upratovanie po maľovaní - základné NEUČTUJEME ks 0 €

 


                                                     

Fotogaléria: