Cenník stavebných prác

 

 

 

 

Cenník pre stavebné práce je len orientačný konkrétna cena za jednotlivé úkony závisí od zložitosti , rozsahu , lokality , termínu realizácie a množstva prác na konkrétnej zákazke. Vo všeobecnosti platí čím väčší objem a množstvo prác na konkrétnej zákazke tým je cena jednotlivých prác nižšia.

 

Obhliadka je ZADARMO a NEzáväzná , preto nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Stavebné práce na základoch domu alebo rekonštrukcii domu , bytu MJ Cena v EUR
Stavba základovej platne rodinného domu    
Zameranie základov rodinného domu na pozemku - Stavba domu cca  8 x 10 m ks 50 €
Výkop základových pásov pre betonáž základov obvodových múrov cca ks 250 €
Štrkové lôžko pod základy domu ks 50 €
Žabovanie štrkového lôžka pod základovou platňou ks 30 €
Položenie železnej armatúry + viazanie základovej platne a základových pásov ks 99 €
Betonáž základových pásov stavby domu ks 250 €
Príprava šalungu základovej platne zo šalovacích tvárnic / drevo ks 250 €
Betonáž základovej platne domu ks 250 €
Vyrovnanie terénu pod stavbou rodinného domu ks 60 €
     
Drenáž starého alebo nového rodinného domu rozmer cca 10 x 8m    
Výkop pásu so spádom pre osadenie drenážnej rúry priemerná hĺbka cca 120 cm a šírka 50cm ks 219 €
Osadenie noppovej fólie ks 59 €
Položenie drenážnej rúry ks 50 €
Položeniíe geotextílie ks 30 €
Zásyp drenážnej rúry štrkovým lôžkom ks 190 €
Osadenie obrudníka po obvode domu ks 99 €
Okrasné štrkové lôžko medzi obvodom rodinného domu a obrudníkom cca šírka 50cm ks 49 €
     
Pokládka zámkovej dlažby slúžiacej na parkovanie áut aj pochodznu časť 124 m2    
Výkop pre osadenie obrudníkov a štrkového lôžka pod zámkovú dlažbu ks 199 €
Osadenie obrudníkov ks 138 €
Položenie štrkového lôžka a planírovanie ks 145 €
Žabovanie podložia zámkovej dlažby a štrkového lôžka ks 60 €
Pokládka a špárovanie zámkovej dlažby ks 1199 €
     
Podrezanie muriva cena : izolácia múrov rodinného domu proti vlhkosti - odstránenie vlhosti v dome    
Tehla , kváder - hrúbka muriva 15cm bm 10 €
Tehla , kváder - hrúbka muriva 30cm bm 19 €
Tehla , kváder - hrúbka muriva 45cm bm 28 €
Tehla , kváder - hrúbka muriva 60cm bm 35 €
Kameň  - hrúbka muriva 50cm bm 55 €
Kameň - hrúbka muriva 60 cm bm 65 €
Kameň - hrúbka muriva 70cm bm 75 €
     
Cenník rezania betónu - chladenie vodou    
Hrúbka betónu do 10 cm bm 30 €
Hrúbka betónu od 10 - 15 cm bm 45 €
Hrúbka betónu od 15 - 25cm bm 55 €
Hrúbka betónu od 25 - 35cm bm 65 €
Hrúbka betónu 35 - 45 cm bm 75 €