Klampiarske práce

 

 

 

 

Najprv si objasnime, kto to klampiar je a čo je náplňou jeho práce. V Slovníku slovenského jazyka nájdeme takýto význam slova „klampiar“: remeselník, robotník (i živnostník) zhotovujúci rozličné predmety z plechu. To teda znamená, že uplatnenie tohto remesla  v praxi nie je jednostranné. Profesiu klampiara využíva napríklad strojárenský, stavebný i automobilový priemysel, kde hlavnou doménou sú autoklampiarske práce pre všetky druhy osobných motorových vozidiel. Ide hlavne o autoservisné opravy vozidiel po ľahkých i ťažkých búračkách. Sú to vo väčšine klampiarske karosárske práce. Nesmieme opomenúť aj skutočných majstrov  vo svojom odbore, a pripomeňme, že nie je ich málo. Pod ich rukami sa menia klampiarske práce doslova na umenie. Praktizuje sa tu spracovanie kovov väčšinou z medi a titan-zinku tradičnou ručnou technológiou, ako je pasiarstvo a kovotepectvo.  Najčastejšie ide o rekonštrukcie oplechovania (parapiet, ríms, žľabov, odkvapových rúr), umeleckých ozdobných prvkov (vežičky, kopule, chrlice, kostolné gule a iné.) podľa požiadaviek odberateľa na historických budovách a iných stavbách. Neabsentuje ani výroba rozličných predmetov na skrášlenie interiéru a exteriéru (závesné obrazy, znamenia, rôzne ozdobné lišty a iné rôzne predmety). Ak by sme chceli charakterizovať osobnosť klampiara vo všeobecnosti, mal by byť samostatný, zručný, telesne zdatný, presný a s technickým myslením a priestorovú predstavivosťou. Z toho vyplýva, že by mu nemala chýbať  matematická gramotnosť. Taktiež nešetrí kreativitou a dbá na svoj osobný rozvoj. Keďže ponúka svoje služby zákazníkom, musí dobre ovládať postupy pri reklamáciách a práva spotrebiteľa. Jedná sa väčšinou o človeka s odborným stredným vzdelaním a vyučením v odbore klampiar. Náplňou práce klampiara je: ošetrovanie a údržba nástrojov,  zmontovanie a inštalovanie konštrukcií,  zhotovovanie klampiarskych výrobkov,  evidencia technických dát, správne určenie rozmerov a spotreby plechu, strihanie, vysekávanie, spájanie plechov a ďalšie. Medzi bežné pracovné prostriedky klampiara patrí: spájka, ručné náradie, ručné a pákové nožnice, zváracie agregáty.
Vraj podľa strechy sa pozná, ako kvalitne je postavený dom. Stavebné firmy na Slovensku sa riadia týmto heslom. Zameriavajú sa nielen na realizáciu novostavieb, ale aj na rekonštrukcie objektov šikmých a plochých striech. Jedná sa o práce vo výškach, čím sa zvyšujú nároky na bezpečnosť práce. Pri rekonštrukčných prácach realizujú demontáž strešných krytín vrátane odvozu na skládku. Klampiari pracujú s rôznymi druhmi materiálov, strešných krytín a izolácií od renomovaných výrobcov. Naše firmy ponúkajú  kompletné klampiarske práce zo všetkých dostupných materiálov ako je pozinok, meď, titan-zinok, hliník, nerez-hliník, rheinzink, plastovaný plech, plasty a iné. Väčšinou je možné získať aj kompletný poradenský servis a diela nielen klampiarskych prác, ale aj s nimi úzko súvisiace izolatérske a pokrývačské práce. Všetky klampiarske práce (pokládku hydroizolácií, povlakové krytiny (sika, fatrafol), montáž odvodňovacieho systému, výrobu a montáž vzduchotechnických zariadení a potrubia, pokrývačské práce, strešné a fasádne systémy, opravy striech, a mnohé ďalšie druhy prác ) prevádzajú pracovníci vyučení v odbore s dlhoročnou praxou, špecialisti na izolácie a klampiarske práce s certifikátom kvality podľa ISO 9001. Sú pripravení splniť požiadavky zákazníka. Naviac je možné dodať širokú škálu materiálov a farieb, čo umožňuje ideálne prispôsobenie klampiarskych prvkov materiálovému a farebnému štýlu objektu. Teda vytvorenie zaujímavého stavebného diela. Samozrejmosťou je vhodné používanie klampiarskeho náradia na výrobu klampiarskych výrobkov, klampiarskych prvkov, klampiarskych doplnkov a klampiarskych detailov ( škridlový hrebenáč, trapézový hrebenáč, zachytávače snehu, záveterné lišty, nadžľabové a podžľabové pásy, oplechovanie ku stene, úžľabie na stene a pod.) . Strechu netvorí len strešná krytina. Veľmi dôležité sú doplnky a strešné príslušenstvo . Pred samotnou realizáciou treba zabezpečiť potrebné odvetrávanie,  klampiarske a tesniace prvky, dostatočné množstvo skrutiek a samozrejme vhodnú podstrešnú fóliu. Spotrebiteľ sa tak vyhne riziku a možným problémom a aj keď to tak možno nevyzerá, aj finančným stratám. Prioritou stavebných firiem na Slovensku je kvalitná práca a spokojný zákazník. V prípade potreby na zákazku dokážu vyrobiť akýkoľvek klampiarsky výrobok. V ponuke sú aj obhliadky, výhodná cena  a poradenstvo.  Každý rok obohacujeme náš trh s ponukou nových výrobkov v tomto odvetví, čím sa stávame technologicky zdatnejší  a operatívnejší.
A to je dobrým predpokladom toho, aby sme plne dokázali zabezpečiť náročnosť a spokojnosť našich zákazníkov.