J.D.METAL, spol. s.r.o.

J.D.METAL, spol. s.r.o.

O NÁS

Firma J.D.METAL pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Už niekoľko rokov sa zaoberá výrobou oceľových kozubových vložiek. V odbore vyškolení pracovníci dbajú na vysokú kvalitu našich výrobkov, požiadavky európskych noriem a uspokojenie domáceho i zahraničného zákazníka. Osemdesiat percent našej produkcie, tvorí export.

Kozubové vložky vyrábame v troch prevedeniach - teplovzdušné, teplovodné a pecové. Slúžia ako záložný zdroj vykurovania, no možno ich používať aj na stále kúrenie k čomu ich predurčuje ich konštrukčné prevedenie. Dokonalým spaľovaním sa dosahuje vysoká účinnosť, ktorá je zabezpečená prívodom primárneho, sekundárneho a terciálneho vzduchu. Životnosť našich výrobkov je minimálne 20 rokov.

Po celú dobu užívania poskytujeme záručný a pozáručný servis. Kúpou kozubovej vložky sa dostáva do vašich domácností, firiem a reprezentačných priestorov kvalitný výrobok pre tepelnú pohodu a bezpečnosť.

Veríme, že budete patriť do radov našich spokojných zákazníkov.

 

 
Technológia

Kozubové vložky sú vyrábané z oceľového, žiaruvzdorného plechu vysokej kvality v hrúbke 3 - 4 mm. Spracovávajú sa pálením, strihaním, tvarovaním a následne zváraním. Po tomto procese nasleduje pieskovanie výrobku, pre vytvorenie základu, pred povrchovou úpravou.

Povrchová úprava sa robí vysokoodolnou, žiaruvzdornou farbou v odtieni - čierna. V ráme dvierok je osadené žiaruvzdorné, keramické sklo. Môže byť priehľadné, alebo kombinované s čiernym rastrom po obvode.

Ohnisko je vyložené šamotovými platňami v hrúbke 4cm, alebo keramickými tvarovkami. V strede ohniska sa nachádza rošt, liatinový alebo keramický. Po týchto úkonoch nasleduje dôsledná výstupná kontrola funkčnosti a vzhľadu.

 

TEPLOVZDUŠNÝ KOZUB

Dnes, najviac používaný na chalupách a v domoch, kde potrebujeme rýchlo vykúriť priestor. Kozubová vložka je napojená priamo na komín, odovzdáva teplo z horenia do priestoru, čím ohrieva vzduch, ďalej rozvádzaný do miestností, kde ho potrebujeme.

Je ideálny ako záložný zdroj tepla, nenáročný na údržbu, realizáciu a náklady. Prednosťou je rýchly nábeh tepla po rozkúrení.  

 

TEPLOVZDUŠNÝ AKUMULAČNÝ KOZUB

Pri tomto type kozubov, musia prejsť spaliny cestou do komína cez akumulačné prstence, kde sa odovzdá inak už odpadová tep. energia, zníži sa teplota spalín, čoho výsledkom je vyššia účinnosť spaľovania a tepelná zotrvačnosť.

Na obstavbu takýchto kozubov sa používajú materiály, ktoré teplo akumulujú a zároveň sálajú do priestoru. Kozub hreje ešte aj po vyhasnutí v ohnisku.

 

HYPOKAUSTOVÝ KOZUB

Je ideálnym vykurovacím telesom do nízkoenergetických domov. Jeho umiestnenie je vhodné v strede domu.

Má princíp teplovzdušného kozuba, ale iné technické riešenie.

Stavba je uzatvorená, bez teplovzdušných mriežok. Na obstavbu sa používa akumulačný materiál, ten sa prevádzkou nahreje a vyžaruje teplo celou plochou stavby do priestoru, sálaním.

 

TEPLOVODNÝ KOZUB

Tento kozub je vhodný na pravidelné kúrenie do trvalo obývaných priestorov. Ak chcete teplovodné vykurovanie / podlahové, alebo radiatorové / a požadujete dobrú reguláciu, je vhodný pre Vás.

V teplovodnom kozube vyrobíte v priebehu niekoľkých hodín kúrenia toľko tepla, koľko treba na väčšinu dňa a toto teplo sa v podobe teplej vody naakumuluje v akumulačnej nádrži.Výhodou je, že teplo vyrábate pri bežnom kúrení a spotrebuvávate postupne podľa potreby.

 

KONTAKT

J.D.Metal s r. o.
Dolná Lehota č.169
976 98 Lopej
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Mobil:
+421 905 450 086
+421 905 518 334
Email: vyroba@jdmetal.sk

PREVÁDZKA:
Vajsková č. 540
https://www.jdmetal.sk