Servis kotlov Bratislava

Servis kotlov Bratislava


Úvod

Sme  firma  sídliaca  v  meste  Bratislava.  Zaoberáme sa  servisom,  opravami a montážou plynových – závesných  a  stacionárnych kotlov  a  taktiež kotlov elektrických od renomovaných značiek  Buderus  a Thermona,  ktoré majú na našom trhu bohaté zastúpenie.

buderus thermona

Pôsobnosť firmy je v Bratislave a priľahlom okolí.
 

 


Ročná prehliadka
Ročné prehliadky, či pravidelná údržba plynových kotlov je často podceňovaná, pritom profesionálna údržba kotla nie je časovo ani cenovo náročná. Nepodceňujte pravidelnú údržbu plynového kotla

Servisné služby
V rámci nášho pôsobenia zabezpečujeme: Autorizovaný servis kotlov, periodické ročné prehliadky, záručné a pozáručné opravy kotlov, výmeny kotlov, uvedenie kotlov do prevádzky, zapájanie plynových sporákov a spotrebičov

Uvedenie do prevádzky
Výrobca požaduje pre uznanie záruky uvedenie kotla do prevádzky vyškoleným technikom pre toto zariadenie. Tým sa zabezpečí správna a bezpečná prevádzka zariadenia.

 


Servisné služby

V rámci nášho pôsobenia zabezpečujeme:

    Autorizovaný servis kotlov
    Periodické  ročné  prehliadky
    Záručné a pozáručné opravy kotlov
    Výmeny kotlov
    Uvedenie kotlov do prevádzky
    Zapájanie plynových sporákov a spotrebičov

 


Ročná prehliadka

Prečo robiť pravidelné prehliadky kotla?

    Ročné prehliadky, či  pravidelná údržba plynových kotlov je  často podceňovaná, pritom  profesionálna údržba  kotla nie je  časovo ani cenovo náročná. Nepodceňujte pravidelnú údržbu plynového kotla,  nevystavujte sa zbytočnému riziku poškodenia  vášho kotla a hlavne  vášho zdravia  a bezpečnosti v domácnosti.
    Pravidelným  servisom  plynového spotrebiča, ktorý by sa mal vykonávať jeden krát ročne ( najvhodnejšie  po vykurovacej sezóne),  sa predchádza zbytočným poruchám zariadenia, zvýšenej spotrebe paliva, predlžuje sa jeho životnosť a v neposlednom rade aj bezpečnosť.
    Okrem kotlov elektrických, ktoré sú v skupine kotlov v menšom zastúpení rozdeľujeme kotle na dve základné skupiny a to na kotle atmosferické (komínové aj turbo s ventilátorom) a kondenzačné.

Pri ročnej prehliadke atmosferického kotla vám skontrolujeme:

    kontrola prívodu plynu
    zhodnotenie celkového stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
    kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu
    premeranie  plynotesnosti plynového rozvodu kotla
    kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, dotlakovanie vykurovacieho systému
    kontrola elektrickej časti kotla
    premeranie  a prípadné dotlakovanie expanzomatu
    vyčistenie hlavného horáka a elektród
    kontrola zapálenia horáka, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu
    kontrola funkcie trojcestného ventilu
    kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov
    kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu
    celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke

Servisná prehliadka kondenzačného kotla zahŕňa:

    zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
    vyčistenie priestoru kotla vysávačom, štetcom a tlakovým vzduchom
    prečistenie filtra na spiatočke, u kotlov starších ako 2 roky vypustenie vykurovacej vody, doplnenie tlaku v expanznej nádobe na hodnoty uvedené výrobcom
    demontáž horáka, vyčistenie mosadznou kefou, tlakovým vzduchom, popr. prepláchnutie
    vyčistenie  výmenníka špeciálnym hrebeňovým prípravkom  + tlakovým vzduchom, pri väčšom znečistení za mokra + chémiou.
    u kondenzačných  kotlov výmenník vyčistený vždy mechanicky + výplachom, naviac vyčistenie sifónu kondenzátu
    prečistenie  spalinových lopatiek (turbo)  ventilátorov tlakovým vzduchom
    preverenie a očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny
    kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max. tlaku, u kondenzačných  kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora Testo 320
    kontrola funkcie  bezpečnostných systémov kotla (napr. poistky spätného ťahu spalín u komínových kotlov)-kontrola tesnosti plynových armatúr  detektorom úniku plynu a to vždy po každom zásahu na plynových armatúrach kotla
    vyhotovenie zápisu o kontrole a nastavení kotla

 


Uvedenie do prevádzky

Výrobca požaduje  pre uznanie záruky uvedenie kotla do prevádzky vyškoleným technikom pre toto zariadenie. Tým sa zabezpečí správna a bezpečná prevádzka zariadenia.

Čo obnáša uvedenie do prevádzky ?

    skontrolujeme či inštalácia zodpovedá projektu alebo revízii
    skontrolujeme odvzdušnenie systému, pred napustením skontrolujeme tlak v expanznej nádobe
    skontrolujeme napojenie plynovodu, ovládacie a zabezpečovacie prvky, vykonáme skúšku tesnosti  plynovodu- prípadné odvzdušnenie
    skontrolujeme tesnosť vykurovacieho okruhu
    skontrolujeme zapojenie elektrickej zásuvky
    skontrolujeme odťah spalín
    posúdime miestnosti, kde spotrebič pracuje (dostatočná kubatúra, prísun vzduchu atď)
    vyskúšame  pripojenie regulačných prvkov a ich nastavenie
    nastavíme vhodné otáčky čerpadla
    naučíme Vás  obsluhovať plynový kotol a vykurovaciu  reguláciu
    nastavíme plynový kotol na príslušné parametre voči vykurovanému objektu
    riadne vyplníme a potvrdíme  záručný list
    odovzdáme uvedený spotrebič vrátane zaučenia obsluhy

 


Kontakt

Pavel Uharček
Znievska 21,
851 06 Bratislava

tel.: 0903 861 735
email: uharcek.pavel@gmail.com

https://www.serviskotlovbratislava.sk