ZOP plus, s.r.o.

ZOP plus, s.r.o.

O nás

Naša spoločnosť je jedným z najväčších importérov a distribútorov na Slovensku v oblasti stavby krbov, predaja rôznych liatinových a oceľových kachlí a všetkých materiálov potrebných ku stavbe krbov a pecí. Dlhoročné skúsenosti sú pre nás dobrým základom pre poskytovanie špičkových služieb našim zákazníkom. ZOP plus s.r.o. je moderná, na zákazníka orientovaná spoločnosť, ktorej hlavnými cieľmi je promptne reagovať na potreby zákazníkov a včas ich uspokojovať, v predstihu pred konkurenciou napredovať podľa svetových trendov v oblasti vykurovania pevným palivom a kvalitou ponúkaných certifikovaných výrobkov garantovať spokojnosť našich odberateľov. Už samozrejmosťou v dnešnej dobe sú v našej ponuke iba technologicky pokročilé výrobky, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu, takže aj vy ich kúpou prispejete k jeho ochrane.

Pre maloobchodných zákazníkov je určená naša predajňa s kolektívom mladých, avšak skúsených odborných predajcov, ochotných zodpovedať všetky Vaše otázky ohľadom výberu vhodného výrobku, jeho charakteristík, návrhu riešenia interiéru a zapojenia spotrebiča až po samotnú stavbu, ktorú môže na Vašu žiadosť realizovať naša spoločnosť. Pre pozretie video prezentácie našej spoločnosti kliknite na tento odkaz.


Cez sieť viac ako 100 obchodných partnerov sú produkty, ktoré dovážame, dostupné na celom Slovensku. Predajcom poskytujeme nadštandardnú marketingovú podporu predaja v podobe bezplatného dodávania reklamných materiálov ako sú katalógy výrobkov, letáky, plagáty, makety komínových systémov a pod. Obchodným partnerom poskytujeme skvelé podmienky, ktoré zaručujú ich spokojnosť. Neváhajte a kontaktujte nás, ak sa chcete stať jedným z nich!


Skladové priestory spoločnosti majú viac ako 1 500 m². Náš systém skladového hospodárstva spolu s nákupným a logistickým oddelením zabezpečuje neustále dopĺňanie skladových zásob, čo v praxi znamená okamžitú dostupnosť väčšiny ponúkaných tovarov, takže dodacie lehoty pre našich zákazníkov sú veľmi krátke, rádovo do niekoľko pracovných dní. Obchodné oddelenie našej spoločnosti vykonáva ihneď po prijatí objednávky jej systémové spracovanie, čo zaručí jej včasné a úplné splnenie. Neustále sa snažíme zlepšovať vo všetkých oblastiach tak, aby sme za každých okolností dosiahli spokojnosť zákazníka, čo je našim hlavným cieľom.

 

Presvedčte sa sami o komplexnosti a kvalite ponúkaných služieb a tovarov. Radi Vás privítame osobne v našej predajni, prípadne zodpovieme Vaše otázky telefonicky alebo písomne cez e-mail.

 

Profil


Celkový vonkajší pohľad na predajňu ZOP plus s.r.o. Chynorany

Spoločnosť ZOP plus s.r.o., ako nástupca firmy Marián Zita ZOP, pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1991. ZOP plus s.r.o. je dovozcom a distribútorom rôznych značiek ako Fondis, Turbo Fonte, Fonte Flamme, Saey, Burley, Aeroval, Dixneuf, Pressbet, Lienbacher, Edilkamin, Silca, BeF a ďalších. Spoločnosť je zameraná na veľkoobchod, maloobchod a stavbu krbov a komínov.

Pre našich zákazníkov poskytujeme komplexné služby ako 3D návrh, predaj a montáž krbových vložiek. Predajňa má plochu 800 m2, kde nájdete viac ako sto modelov krbových vložiek a kachlí v stálej expozícii. Naši odborní predajcovia Vám radi pomôžu pri výbere.

 


Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia iba pre nákup na internetovej stránke www.zopkrby.sk. Predávajúcim je spoločnosť ZOP plus, s.r.o., Nám.Hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany, IČO: 36730416, DIČ 2022311973, IČ DPH: SK2022311973. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 19340/N.
Kontaktné údaje: telefón 038/54 24 502, fax 038/5423254, mobil: 0915 731 753, e-mail: zop@zopkrby.sk
Číslo účtu: 4004658342/7500 ČSOB, a.s.. Kupujúcim je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.zopkrby.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.


Objednanie

Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného, zaplateného tovaru od kupujúceho. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.zopkrby.sk sú záväzné. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.


Storno objednávky

Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku alebo jej časť, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne čísle, nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 15 pracovných dní. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Pri zrušení objednávky je kupujúci povinný uviesť meno, e-mail, popis objednaného tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný zaslať na e-mail: zop@zopkrby.sk, na základe ktorého mu predávajúci zašle potvrdenie o zrušení objednávky. Za zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky.


Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Predávajúci tiež nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zo strany výrobcu alebo dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru obchodu, najmä pri objednávke vyššej ako 663,87,- EUR žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalu a zaplatiť za tovar podľa platobných podmienok platných v čase prijatia objednávky. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.


Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode www.zopkrby.sk sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovarov nie je zahrnuté poštovné alebo doprava tovaru.

Platobné podmienky

Za objednaný tovar v internetovom obchode môže objednávateľ zaplatiť prostredníctvom preddavkovej faktúry alebo dobierky.

Vrátenie tovaru

Pokiaľ nie je kupujúci spokojný so zakúpeným tovarom, môže nám ho vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky na našu adresu. Tovar je potrebné vrátiť v originálnom balení, nepoškodený, nepoužitý, kompletný, na náklady kupujúceho. Tovar vrátený späť na dobierku neprijímame. Cena za tovar bude vrátená späť kupujúcemu po skontrolovaní vráteného tovaru.

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo kuriérovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal, deformácia obalu - je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky , a to e-mailom na zop@zopkrby.sk, prípadne písomne poštou alebo osobne v prevádzke predávajúceho , kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt , číslo objednávky (ak existuje), opis poškodeného tovaru.
Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.

Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje , že osobné údaje , ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčastne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01.10.2011.

PODMIENKY VSTUPU
Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránok spoločnosti ZOP plus, s.r.o.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk

Každý užívateľ, ktorý pristupuje na internetové stránky spoločnosti ZOP plus, s.r.o. ich používa na vlastné riziko a spoločnosť ZOP plus s.r.o., nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok www.zopkrby.sk. Informácie na týchto stránkach sú poskytované BEZ ZÁRUKY.

Spoločnosť Zop plus, s.r.o., nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním stránok zopkrby.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti stránok zopkrby.sk. Spoločnosť ZOP plus, s.r.o., si vyhradzuje právo meniť ceny a rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia a informácie uvedené na stránkach zopkrby.sk sú pre spoločnosť ZOP plus, s.r.o., nezáväzné.

Autorské práva a šírenie obsahu stránok zopkrby.sk

Autorské práva k stránkam zopkrby.sk sú majetkom ZOP plus, s.r.o., Nám.Hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany.

Obsah stránok zopkrby.sk je majetkom spoločnosti ZOP plus, s.r.o., a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú napríklad články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a ďalšie verejne prístupné alebo heslom chránené nástroje. Obsah týchto stránok a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria ich súčasť nesmie užívateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich ponúkať tretím stranám. Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu stránok zopkrby.sk. Obsah stránok zopkrby.sk môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia.

Ochranné známky

Logo "ZOP" je ochranná známka a vzťahujú sa na ňu všetky ustanovenia príslušných legislatívnych noriem. Ostatné použité ochranné známky sú vlastníctvom ich skutočných vlastníkov.

Komentáre

Spoločnosť ZOP plus, s.r.o., oceňuje Vaše komentáre, návrhy a pripomienky k stránkam zopkrbv.sk. Nie je však schopná odpovedať na všetky jednotlivo. Spoločnosť ZOP plus, s.r.o., si vyhradzuje právo použiť bez náhrady každú informáciu, ktorú nám v tejto súvislosti doručí ktokoľvek. Používaním stránok zopkrby.sk užívateľ prehlasuje, že porozumel a súhlasí s týmito podmienkami používania. ZOP plus, s.r.o., si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť či aktualizovať a preto doporučujeme, aby si užívateľ pri každom vstupe na stránky zopkrby.sk overil, že s ich znením súhlasí. Viac obchodné podmienky.

Tento dokument, upravujúci obchodné podmienky používania stránok zopkrby.sk bol naposledy aktualizovaný 1.10.2011.

Spoločnosť ZOP plus, s.r.o., môže kedykoľvek zmeniť obsah i spôsob fungovania stránok zopkrby.sk a obmedziť ich dostupnosť (buď ako celku alebo vybraných súčastí) všetkým užívateľom všeobecne i jednotlivo vybraným užívateľom.

 


Služby

Produkty svetových značiek

 

    konzultácie
    architektonické návrhy
    realizácie krbov a pecí
    návrhy a realizácie komínových systémov

 

 

Od prvého návrhu až po prvý oheň...Krb? Prečo vlastne nie.

Na začiatku je iba malá myšlienka, ktorá postupom času nadobúda konkrétnu podobu a nakoniec vyústi do konkrétneho projektu: Krb sa nekupuje tak jednoducho podľa katalógu alebo podľa nálady. Takéto rozhodnutie potrebuje čas, ktorý sa neskôr mnohonásobne zúročí. Aby mal Váš krb úspech, dôverujte nášmu projektantovi, ktorý môže do Vášho projektu vniesť svoje technické know-how a celú svoju kreativitu. Pred návrhom Vášho krbu sa s Vami porozpráva, počúva Vás a tak môže do svojich plánov zahrnúť Vaše predstavy ako aj Váš životný štýl, aby nakoniec dodal ucelený výsledok, ktorý plne zodpovedá Vašim predstavám. Takže náš projektant Vám môže lepšie objasniť technické aspekty, môže Vás upozorniť na otázky bezpečnosti a v neposlednom rade Vám môže byť nápomocný pri optimálnom používaní Vášho krbu.

 

Nekupujte mačku vo vreci!Plánovanie

Snívate o krbe vo Vašom domove ... ale ako taký krb nájsť?

Ten Váš krb určite nestojí niekde v predajni alebo vo výstavnom stánku, presne s Vašou podlahou, obývačkou alebo s Vašou farbou steny. To by bolo nudné.

Naplánujeme krb, pec iba pre Vás – Váš originál, podľa Vašich predstáv. Aby ste nespravili zlé rozhodnutie a nemuseli sa potom možno celý život pozerať na nie celkom dokonalý krb, zhotovíme pre Vás vizualizáciu toho Vášho krbu. To znamená, že budete vidieť Váš budúci krb vo Vašej obývačke ako na fotke.

 

Spoľahlivý kachliar ovláda devätoro remesielSpoľahlivý kachliar

Ani ten najkrajší krb alebo najkrajšia pec Vám nebude slúžiť, ak budú zhotovené neodborne. Z tohto dôvodu pracujeme iba s odborne spôsobilým personálom. Prečo je samotná realizácia najdôležitejšia? Príklad: Ak Vám nevyučený robotník alebo „fuškár“ nakrivo obloží keramickým obkladom Vašu kúpeľňu, nebude to vyzerať dobre a do kúpeľne prípadne nedáte kúpeľňový nábytok. Keď Vám nevyučený robotník nesprávne položí škridlu na dom, pripravte si hrniec na vodu pri prvej búrke – ale čo sa stane, ak Vám nevyučený robotník nesprávne zhotoví krb alebo pec? Jeho sympatia bude to posledné, na čo si potom človek spomenie.

Prosím myslite na fakt , že vo Vašom krbe, kachliach alebo peci dochádza ku skutočnému horeniu dreva pri teplotách spaľovania až do 900 °C (podľa typu ohniska), horúce spaliny napĺňajú ohnisko, vzniká oxid uhoľnatý... Ak sa tu stane chyba, nepôjde len o drobnú nerovnosť kdesi v kúpeľni, práve naopak, obzvlášť môže dôjsť k zníženiu Vašej bezpečnosti a k ohrozeniu Vášho zdravia a zdravia Vašich blízkych. Práve neodborný a nesprávne realizovaný odvod spalín spolu s nesprávnym odstupom od horľavých materiálov (drevo, sadrokartón) a iných statických stavebných konštrukcií v kombinácii s nevhodne použitými materiálmi sú každoročne najčastejšie príčiny požiarov v rodinných domoch.
 

 

ZOP plus, s.r.o.
Nám. Hrdinov 2/12,
956 33 Chynorany
SLOVAKIA

tel.: +421 38 5424 502
fax: +421 38 5423 254
e-mail: zop@zopkrby.sk

Otváracie hodiny:
Po. - Pi. 8:15 - 17:00
So. 8:15 - 12:00
Ne. zatvorené

https://www.zopkrby.sk