AKAN, s. r. o.

AKAN, s. r. o.

    Ako oheň prináša človeku úžitok, môže aj skazu. Podľa toho či si ho vie a chce skrotiť a  využiť – v dobro alebo v zlo.

    Keď kráčame svojou cestou života, sme nútení či už vedome alebo nevedome používať a využívať silu prírody.

    A oheň k tej prírode nepochybne patrí.
    Nech oheň prináša pohodu, spokojnosť a úžitok.

 

Naša spoločnosť ponúka stavbu kachlicových pecí, sporákov a krbov. Taktiež zabezpečuje aj predaj a dodávku jednotlivých komponentov a príslušenstva k nim.

Návrh predpokladaného diela sa odvíja od predstáv, potrieb a účelu použitia budúceho užívateľa. Veľa závisí od veľkosti priestoru, v ktorom sa má nachádzať, či bude hlavným alebo doplnkovým kúrením prípadne či bude využívaný občasne na vytvorenie príjemnej pohody s ohňom. Toto sa následne musí zosúladiť s technickými a bezpečnostnými podmienkami a normami. Po odobrení záverečného návrhu dochádza k samotnej realizácii diela. Preto príprava na realizáciu môže trvať aj dlhší čas (niekedy aj 2 týždne a viac).

Samotná realizácia v závislosti od náročnosti môže trvať od 4 do 10 dní a viac. Časovo náročnejšie  na výstavbu oproti krbom sú pece a sporáky.

Výstavby pece alebo sporáku môže byť realizovaná klasickým spôsobom na hlinu (dáva to možnosť v budúcnosti pec bez poškodenia prestavať resp. premiestniť) alebo za pomoci moderných materiálov (rýchlejšia realizácia). Základným materiálom na výstavbu pecí sú používané šamotové tehly a kachlice, ktoré môžu byť rôznych veľkosti, tvarov a farieb.

Kachlicové pece a sporáky okrem svojej funkcie úžitkovej – dodanie sálavého tepla do miestnosti, plnia aj funkciu estetickej

 

Obstavba krbovej vložky môže byť realizovaná ako akumulačná (sálavé teplo), alebo izolačná (teplovzdušná).
Možné je aj pripojenie teplovodného výmenníka s jeho napojením na ústredné kúrenie a ohrev TUV

 

    AKAN s. r. o.                                                                    Tel: +421948812151

    

    Hollého 759/37                                                                akan@akan.sk

    956 33 Chynorany                                                           www.akan.sk

    Slovenská republika

    

    

    

    Konateľ je členom SCKK - Slovenského cechu krbárov a kachliarov.