Ing. arch. Vladimír Institoris KACHLIARSTVO

Ing. arch. Vladimír Institoris KACHLIARSTVO

Každý z nás má v sebe akýsi vnútorný oheň.

Podľa neho sa riadime, konáme, staviame

pyramídy i atómové bomby.

V niektorom blčí naplno a dokáže liečiť ľudí,

v inom iba tlie a postačí mu sedieť v krčme.

Oheň k horeniu potrebuje palivo.

Náš vnútorný oheň ho získava z rôznych zdrojov. Niekto vstúpi do tečúcej vody,

iný objíma stromy.

mnohí však potrebujú cítiť merateľnú energiu,

ale aj energiu, ktorú iba tušíme...

Kto akú vážnosť pripisuje svojmu ohňu,

tak prežíva a cíti potrebu tvorby a výsledku

pece - obalu ohňa vonkajšieho i vnútorného.

Dobrá pec je nielen pojmom.

Dáva druhotné teplo - energiu, hoci v nej nehorí.

 

Každá pec má ústredný motív, ktorým prebieha komunikácia s ľuďmi a priestorom. Názvy pecí vyjadrujú rôzne témy napr.: Štiavnická sopka, Satan z Černobyľu a pod.

 

Stavba pece trvá od prípravy po zakúrenie asi 5 mesiacov. Vyžaduje od zákazníka viac času, osobné konzultácie, analýzy pohybu osôb, rodinného života, názorov a náhľadov.

 

Vykurovacia schopnosť pece je daná jej veľkosťou a tvarom priestoru, je dôležité, či sa jedná o trvalé kúrenie,dokurovanie v prechodnom období, alebo dekoráciu s ohňom. Sporákom možno variť, vykuriť miestnosť, kuchyňu, prípadne vedľajšiu miestnosť, napojiť sporák na systém centálneho kúrenia a ohrevu vody.

 

 

Okrem pecí venujem sa aj voľnej tvorbe. Závesné reliéfy, alebo priestorové plastiky živých farieb spestria priestor. Od plastík a pecí sa vyvinuli kompletné netradične riešené interiéry alebo ich časti - schodu, dlažby, kúpelne, svietidlá, fontánky. Pri ich tvorbe sú používané recyklované materiály.

 

Dipl. Ing. arch. Vladimír Institoris

Contact
Address:
ateliér: Jazerá Juh 3999
P.O.Box 149
Senec
Slovenská republika
903 01

Email:  vladimir.institoris@mail.t-com.sk
Telephone:  00 421/ 2/ 459 15542
Mobile:  00 421/ 903/ 544 138
https://www.insti.sk/

Information:  Som transformátor, získavam energiu z vody
a zapaľujem ohne mojich pecí.