Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp.

Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp.

výstavba a rekonštrukcia stavieb, predaj - krby, krbové vložky, kachle, sporáky, záhradné krby, komíny
Vitajte na stránke spoločnosti RekoSTAV s.s.- v.p Žarnovica

  Spoločosť RekoSTAV s.s. - v.p. bola založená v roku 1991. Hlavným predmetom činnosti je stavebná činnosť s hlavným zameraním na výstavbu a rekonštrukcie stavieb občianskej vybavenosti, výrobných a priemyselných hál, administratívnych budov, rekonštrukcií a sanáciií oporných múrov a zosuvov pôdy, čističiek odpadových vôd a všetkých druhov inžinierskych sietí. Realizujeme výstavbu rodinných domov, malých vodných elektrární, privádzačov a pod.

   Stavby zhotovujeme na kľúč ako aj formou subdodávok.

   Pre investora zabezpečíme kompletnú projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť na celú stavbu a aj jej časti.

   Spoločnosť RekoSTAV s.s. - v.p. disponuje pracovníkmi v profesnej skladbe pre kompletnú realizáciu stavebnej výroby a vlastní mechanizáciu potrebnú k týmto prácam, okrem elektroinštalácií. Pre zabezpečenie elektroinštalačných prác spolupracujeme s firmou Elko B. Bystrica. Na vykonanie prác atypických a špeciálne odborne náročných / umelecké práce, špeciálne technológie a materiály /,  kooperuje s renomovanými firmami v danej oblati, čo je zárukou vysokej kvality materiálov a odbornosti prevedených prác.

Odborná spôsobilosť

   Obornú spôsobilosť dokladujeme živnostenským listom,  výpisom z Obchodného registra, referenciami prevedných stavieb a profesnou skladbou praconíkov, ktorí majú osvedčenia a odbornú prax na výkon činností svojej profesie

Záruka a garancie

   RekoSTAV ss. - v.p. garantuje, že zrealizované dielo si zachová vlastnosti dané projektantom a funkciu, na ktorú je určené, po dobu nie kratšiu ako 5 rokov pri stavebných pácach. Pro dodávkach technologických zariadení a strojného vybavenia budov je poskytovaná záruka podľa záruky výrobcu tohto zariadenia.

   Pri akýchkoľvek reklamáciách stavieb, sme ochotní nastúpiť k okamžitému odstráneniu reklamovaných závad do 48 hodín.

Doba výstavby

   Stavebné práce realizované spoločnosťou RekoSTAV s.s. - v.p. sa organizujú podľa požiadaviek investora v takom časovom horizonte, ktorý je odsúhlasený v zmluve o dielo formou časového harmonogramu prác.
Návrh ceny a cenotvorba

   Ceny stanovené pre realizáciu stavebných prác tvoríme ocenením podľa cenníko VOC formou položkovitého rozpočtu a táto cena cena na daný rozsah prác  je cenou pevnou a riadi sa podľa Zákona č. 18/1996 Zb. o zmluvný cenách v znení neskorších zmien a predpisov

 

Krby
Krbové vložky, krbové kachle, pece, sporáky, komíny, záhradné krby, príslušenstvo...

Jednotlivé stránky a podstránky sú aktívne. Produkty sú stále dopĺňané. Nákupný košík je aktívny. Vy však nemusíte váhať. Vaša objednávka bude pre Vás záväzná až po našom kontaktovaní sa s Vami, overení objednávky a doriešení dopravy pruduktov k Vám.

Pokiaľ sa zaujímate o niektorý produkt, ktorý ešte nie je uvedený na našej web stránke, môžete nás kontaktovať a my Vám poskytneme informáciu o jeho dostupnosti.

Výber produktov je veľmi široký, ak nie ste si istí pri jeho výbere, pomôžeme Vám. ( maslenova@rekostavsk.sk , 0918 389 415 )

 

Akcie a výhodné ceny.

Platí len do vypredania zásob. U týchto výrobkov objednávky nezasielajte, ale nás telefonicky kontaktujte  ( 0918 389 415 ). Je to z dôvodu, aby sme mohli zákazníkom ihneď a aktuálne podať informácie.

výhodné ceny na krbové kachle Supra

 

Referenčný súpis niektorých stavieb
Nadštandartné prevedenie

    polufunkčný dom na Robotníckej ulici v Banskej Bystrici / 1999-2000/
    administratívno výrobné priestory fy KKE s.r.o. Vlkanová /2000-2001/
    nadstavba hotela SATEL Poprad /1994-1995/
    rekonštrukcia hotela ARKADE v Banskej Bystrici /1995-1996/
    výstavba budovy OÚ v Žarnovici /1997-1999/
    výstavba areálu fy SQP Vlkanová /2003-2006/

Poznámka: rodinné domy v záujme ochrany súkromia neuverejňujeme.

Štandartné prevedenie

    výstavba Obchodného centra v Žarnovici /1999/
    dostavba Základnej školy v Žarnovici /1999/
    dostavba MŠ a DJ v Žarnovici /1999/

Iné stavby

    výstavba triediča kameniva pre OSC Žiar nad Hronom
    výstavba betonárne OSC v Žarnovici
    výstavba ČOV v Hodruši - Hámroch ako aj mestskej kanalizácie
    zabezpečovanie zosuvov na ceste I/65 v Kremnických Baniach
    zabezpečenie zosuvov vo Vyhniach
    realizácia odvodňovcieho systému na ďiaľnici E 75
    statické zabezpečenie cesty vo Vyhniach
    výstavba vodnej prehrázky v Hodruši - Hámroch
    sanácia zosuvov na ceste II. triedy Banská Štiavnica - Levice
    úprava toku v obci Turček
    inžinierske siete pre úpravu vody v obci Turček
    plynovod Kremnica - Turček
    inžinierske siete pre IBV Veľká Lomnica
    cesty a chodníky pre IBV Veľká Lomnica

 

Kontakt

Ing. Milan Maslen Rekostav ss-vp

Jilemnického 1087/1

966 81 Žarnovica

telefón/fax: 045/6716097

okres Žarnovica

Banskobystrický kraj

 

Ing. Milan Maslen

e-mail: maslen@rekostavsk.sk

mobil: 0908 931 630

 

Ing. Mária Maslenová                     krby 

e-mail: maslenova@rekostavsk.sk

mobil: 0918 389 415

https://www.rekostavsk.sk