Ing. Miroslav Sádecký Krby, pece, komíny

Ing. Miroslav Sádecký Krby, pece, komíny

Ponúkame odborné poradenstvo a realizácie:
.. Interierových a záhradných krbov

.. Kachlových pecí

.. Sporákov

.. Pecí na pizzu

.. Murovaných a fasádnych komínov

.. Frézovanie a vložkovanie komínov

Buďte iný, vyhnite sa zbytočným komplikáciam a starostiam.


Nenechávajte si výber vykurovacieho telesa a komína na poslednú chvíľu aj keď stále nie ste rozhodnutí.

Kontaktujte nás už vo fáze projektovania stavby. Poradíme Vám s výberom vhodného vykurovacieho zariadenia, prípadne celého systému vykurovania a výberom správneho typu a umiestnenia komína.

 

Dôvody pre kúrenie drevom
ekologické spaľovanie

Množstvo prijatého CO2 = množstvu vydaného CO2.

Drevo neobsahuje zlúčeniny síry a ťažkých kovov:

    absolútne množstvo CO2 vylúčeného horením dreva je 40÷50-krát menšie ako pri spaľovaní iných druhov palív


ekonomické kúrenie

spálenie 1 m3 suchého dreva = spáleniu 200 m3 plynu alebo 200 l ľahkého vykurovacieho oleja

Ako správne a ekonomicky vykurovať
      Všeobecne platí, že z jedného kilogramu dreva pri vlhkosti do 20% získame 4 kWh energie. Pri účinnosti 80% zodpovedá výhrevnosť 1 kg dreva 3,20 kWh.

1 kg dreva = 4 kWh energie

      Pre krb si vyberieme napríklad krbovú vložku s nominálnym výkonom 12 kW. Tento výrobcom udávaný údaj určuje "hodinový" výkon pri dávke paliva cca 4,3 kg a účinnosti spaľovania 70%. Znamená to teda, že pokiaľ chceme do vykurovaného priestoru dodať 12 kW výkonu, musíme každú hodinu priložiť a spáliť 4,3 kg paliva. Ale chce sa nám prikladať každú hodinu? Mnohí to robia "šikovnejšie" a do krbovej vložky naložia väčšiu dávku paliva, často koľko sa do nej vojde a k tomu ešte priškrtia prívod vzduchu. Ale výsledný efekt je iný ako by sme očakávali, pretože takýmto spôsobom sa zníži účinnosť a kvalita spaľovania, zvyšujú sa emisie a viditeľným znakom toho je začiernenie šamotovej výstelky ohniska a skla krbových dvierok.

      Pri kachlovej peci s nominálnym výkonom ohniska napríklad 4 kW ide rovnako o hodinový výkon, ale ten sa dosiahne spálením len jednej väčšej dávky paliva raz za 12 hodín. Teda výkon ohniska pri dávke paliva 15 kg a účinnosti spaľovania cca 80% je 48 kW, z čoho je zrejmé že ohnisko kachlovej pece je omnoho výkonnejšie v porovnaní s ohniskom krbovej vložky. Vyprodukovaná energia je uložená do akumulačného jadra pece a postupne je odovzdávaná sálaním počas 12 hodín vonkajším kachlicovým alebo omietaným plášťom pece do priestoru.

Drevo ako čistý prírodný produkt
Kolobeh CO2 

    Rastliny sú schopné prijímať slnečnú energiu a uložiť ju. Pri fotosyntéze sa oxid uhličitý CO2 a voda premieňa na organickú látku a ostáva uchovaná v dreve ako energia. Pri spaľovaní sa táto energia znova uvoľňuje a využíva sa ako teplo. Príjem CO2 pri raste dreva je rovnako veľký, ako množstvo uvoľneného CO2 pri jeho spaľovaní, t.j. drevo ako hmota je z hľadiska obsahu CO2 neutrálne a tým nezaťažuje životné prostredie na rozdiel od fosílnych palív.

 

Laik by možno povedal: "je jedno, akým drevom budem kúriť, dôležité je, že horí a hreje."

Nie je to však pravda.

      Rôzne dreviny disponujú rozdielnou výhrevnosťou a horia rozličným spôsobom. Všeobecne dávame prednosť tvrdému drevu ako je dub, buk, jaseň, gaštan, ovocné dreviny. Horia krásnym plameňom a produkujú veľa žeravých uhlíkov, ktoré akumulujú a dlho vyžarujú teplo.

      Nech už vyberieme akékoľvek drevo, malo by byť dobre vysušené (podiel vody v suchom dreve dosahuje cca 20%). Vlhké drevo horí omnoho horšie, pretože veľká časť energie je spotrebovaná práve na odparenie vody obsiahnutej v dreve. Horiace vlhké drevo produkuje veľa dymu (vysoký obsah dechtu), málo plameňov a spôsobuje zanášanie ohniska, skla krbovej vložky, kotla a komína. Teda kúrenie vlhkým drevom je menej ekologické.

      Ak chceme, aby drevo dobre vyschlo, musíme gulatinu naštiepať na polienka a tie uložiť na dobre vetranom mieste, ktoré je chránené pred dažďom. Drevo sa suší zhruba dva roky. Časom podľa váhy polien odhadneme stupeň vyschnutia – čím sú suchšie, tým sú ľahšie. Zároveň aj tón, ktorý vydávajú pri údere o seba je jasnejší.

      Najčastejšie odporúčané drevo je z buka, najmä preto, lebo tento strom je u nás rozšírený a má vysokú výhrevnosť a čo je dôležité - rýchlo schne. Drevo musí byť uskladnené pod prístreškom ihneď po spílení, rozrezaní a naštiepaní, v opačnom prípade veľmi rýchlo práchnivie a stráca výhrevnosť.

Buk je snáď najlepšie a najvýhrevnejšie drevo - palivo u nás. 1 m3 má asi o 40% vyššiu výhrevnosť ako 1 m3 smreku.

Gaštan jedlý je príbuzný buku, jeho drevo je hustejšie a kvalitnejšie, je vhodné aj na výrobu dosiek, trámov, sudov a ide o kvalitné kurivo s vysokou výhrevnosťou.

Dub je vynikajúce palivové drevo, ktoré však musí najskôr dva roky schnúť – na rozdiel od ostatných drevín – neprikryté pod šírym nebom. Dážď ho zbaví trieslovín, ktoré obsahuje. Až potom je potrebné ho uskladniť pod prístrešok na jeden až dva roky, aby vyschlo. Má asi 70% výhrevnosti buku. Dáva krátky plameň, horí pozvoľna, dlho udržuje teplo. Je vhodnejší na voľné (otvorené) ohnisko než do krbu (málo vzduchu).

Jabloň horí pekným plameňom. Aj hruška a čerešňa. Jabloň a hruška majú asi 70 až 80% výhrevnosti bukového dreva a sú preto v tomto porovnateľné s dubom.

Čerešňa a slivka majú ešte o niečo vyššiu výhrevnosť. Slivka dáva dobre uhlie. Aj moruša má dobrú výhrevnosť a je dobrým palivom. Agát horí dobre, ale uhlie rýchlo zhasína a zanecháva mnoho popolu.

Breza je listnatá drevina s mäkkým drevom. Má veľkú výhrevnosť (ako dub), ale rýchlo horí; je používaná k rozhoreniu ohňa. Je to výborné palivo, pomocou veľmi horľavej brezovej kôry môžete založiť oheň i za daždivého počasia.

Platan má výhrevné drevo a dáva trvalý plameň.

Ostatné mäkké dreviny, ako je lipa, vŕba, gaštan či topoľ, horia zle a majú slabú výhrevnosť.

Ihličnany uvolňujú mnoho tepla, ale rýchle horia, vystreľujú žhavé uhlíky, zanášajú komín.

Ľudia, ktorí doteraz drevom veľmi nekúrili, majú zlý odhad, koľko dreva napr. pri vykurovaní rodinného domu za zimu spotrebujú. Je to asi šesťnásobok objemu, aký pri skladovaní zaberie čierne uhlie. 

 

Krby
      V súčasnosti je pohľad na krb ako taký oproti minulosti rozdielny. Už ho nevnímame ako nadštandardný luxus, vídaný v televízií, filmoch a seriáloch, alebo ako majestátnu stavbu na hradoch a zámkoch. Uvažujeme o ňom už pri plánovaní stavby rodinného domu ako o alternatívnom zdroji vykurovania, ale aj ako o doplnkovom vykurovaní v už existujúcich domácnostiach. Samozrejme okrem jeho hlavnej úlohy - zdroj tepla, je veľmi dôležitým aspektom aj jeho dizajn, pretože sa stáva výrazným estetickým doplnkom každého interiéru, mnohokrát akýmsi "srdcom domácnosti".


      V základe krby rozdeľujeme na:

    otvorené

    uzatvorené - obsahujú krbovú vložku


Otvorené krby sa pre svoju nízku účinnosť, ktorá je približne 15%, stavajú veľmi zriedkavo.


Oceľová alebo liatinová krbová vložka?
Liatinová krbová vložka:
      Výhody:

    rýchla reakcia tepla pri zakúrení
    vysoká teplota nad krbovou vložkou (vhodná pre dlhé teplovzdušné rozvody)


      Nevýhody:

    zdroj prepáleného a suchého vzduchu
    čierny priestor v ohnisku (najmä po dohorení, kedy tlejú uhlíky)


Oceľová krbová vložka:
      Ohnisko má šamotovú, keramickú alebo liatinovú výstelku a plášť je vyrobený zo žiaruvzdornej alebo cortenovej ocele.

      Výhody:

    stabilnejšia prevádzková teplota
    zvýšená akumulačná schopnosť
    šetrnejšia prevádzka z dôvodu nižšej povrchovej teploty
    vetšia svietivosť ohniska do priestoru
    širšie konštrukčné možnosti pri návrhu a výrobe umožňujú dosahovanie vyšších účinností a veľkú variabilitu tvarov krbových vložiek


      Nevýhody:

    v dnešnej dobe žiadne (v minulosti boli problémy s nekvalitnou oceľou)

 

Kachlová pec
      Aby sme si vysvetlili princíp, funkčnosť a výhody akumulačnej stavby, akou je kachlová pec, pozrime sa na to, kvôli čomu venujete svoj čas týmto riadkom a po čom túžite počas dlhých zimných nocí a dní, teda ako je prenášaná tepelná energia zo zdroja do priestoru, v našom prípade z vykurovacieho telesa do miestnosti. Ten nastáva tromi spôsobmi:

    1. tepelnou vodivosťou látok,

    2. konvekciou (prúdením, cirkuláciou)

    3. sálaním (vyžarovaním tepelného žiarenia).

Pre vykurovanie sú pri prenose tepelnej energie najdôležitejšie konvekcia a sálanie.

      Konvekcia (prúdenie, cirkulácia) je využívaná väčšinou bežných vykurovacích systémov, akými sú napríklad ústredné vykurovanie, elektrické konvektory, teplovzdušné vykurovacie systémy, teplovzdušné krby a kachlové pece a pod. Tepelná energia sa prenáša prostredníctvom vzduchu z vykurovacieho telesa do miestnosti. Ak povrchová teplota kovovej pece dosahuje 200°C, spaľujú sa prachové častice unášané vzduchom a do vzduchu sa uvoľňuje oxid uhlíka, čpavok a splodiny horenia. Tieto látky a suchý zaprášený vzduch dráždia sliznice, čo zvyšuje možnosť zápalových ochorení horných dýchacích ciest a vyvoláva alergie dýchacích orgánov. Na stene nad teplovzdušným vykurovacím telesom sa môže vytvoriť už po mesiaci kúrenia čierny fľak od sadzí zo spečeného prachu. Takýto vzduch vlastne dýchame.

      Sálanie (vyžarovanie tepla) je podobné vyžarovaniu slnečných tepelných lúčov, ktoré nezohrievajú vzduch a až po dopade na pevné látky sa zmenia na tepelnú energiu. Kachľová pec produkuje podobne príjemné dlhovlnné mäkké tepelné žiarenie (ako slnko), ktoré sa šíri od pece rovnomerne všetkými smermi a zohrieva najprv všetky steny a predmety v miestnosti, od ktorých sa zohrieva vzduch. Tým, že sa vzduch zohrieva rovnomerne od všetkých stien a predmetov, nenastáva cirkulácia vzduchu a vírenie prachu. Človek tiež prijíma toto príjemné tepelné žiarenie a má pocit tepelnej pohody už pri teplote vzduchu v miestnosti 19-20°C. Preto nie je potrebné prekurovať miestnosť na 23-24°C ako pri vykurovaní konvekčnými tepelnými zdrojmi (napr. radiátormi ústredného vykurovania).

      Aj keď nám ľudská dômyselnosť a vynachádzavosť priniesli aj v oblasti vykurovania niekoľko nových spôsobov a technológií, ktoré prekonali tie pôvodné, nemôžeme tvrdiť, že úplne vytlačili históriou osvedčené druhy vykurovania. Dnes síce máme, podľa mnohých, atómový vek, dokážeme čoraz efektívnejšie využívať slnečnú, veternú či vodnú energiu, ale tuhé palivo predsa len stále nepovedalo svoje posledné slovo. Najmä drevo, ktoré v porovnaní s uhlím šetrí životné prostredie a je aj obnoviteľným zdrojom energie. Navyše oheň ľudí odjakživa fascinuje, a preto, ak ho môžeme mať doma pod kontrolou, vnesie nám do domácností či oddychových zón v záhradách príjemnú, nefalšovanú atmosféru. Možno aj preto výrobcovia krbov, pecí a kachlí neopúšťajú tento tradičný spôsob kúrenia. Skôr naopak, zdokonaľujú ho tak, aby mohol konkurovať ostatným.


Prečo kachlová pec?

      Kachlové pece sú zariadenia - zdroje tepla, určené pre pravidelné vykurovanie. Môžeme ich koncipovať ako "rýchle" alebo "akumulačné".

      V prvom prípade je kachlová pec napr. teplovzdušná, obsahujúca vstavanú pecnú vložku, čo je obdoba vložky krbovej, teda uzatvorené ohnisko, ktoré je samo o sebe spotrebičom dodávajúcim výkon s odvodom spalín cez teplovzdušný výmenník do komína. Teplo získané spaľovaním odovzdáva svojimi stenami do vzduchovej medzery medzi ním a kachlicovým plášťom pece. Z tejto medzery je teplo odvádzané do priestory vetracími kachlicami, kovovými mriežkami alebo inými výdychovými prvkami. Tiež môže byť rozvedené do ďalších miestností, priamo susediacich alebo na poschodí. Tu je potom výduch realizovaný telesom, ktoré môže mať aj podobu ďalšej samostanej pece, alebo malej výdychovej lavičky. Teplo takto postavenou kachlovou pecou je predávané predovšetkým konvekciou vzduchu, teda jeho prúdením. Podstatne menšia časť je odovzdávaná sálaním kachlicového plášťa. Ide o otvorený teplovzdušný systém, rovnako ako u krbov.

      Druhým možným spôsobom pre dosiahnutie rýchleho nábehu tepla sú pece s malou akumulačnou hmotou, ktoré teplo získané z ohniska odovzdávajú do miestnosti sálaním cez kachlicový plášť. Ten však nemá schopmosť výraznej akumulácie. Jeho povrch môže mať rovnako ako u teplovzdušných pecí menšiu plochu oproti akumulačným peciam, pretože dosahuje vyšších povrchových teplôt a teda potrebný výkon odovzdá do miestnosti plochou menšou. Do tejto kategórie patria všetky kuchynské kachlicové sporáky, ktoré veľkú časť získanej tepelnej energie odovzdávajú do miestnosti platňou, ktorá nemá schopnosť akumulácie v podstate žiadnu.

      Akumulačné pece sú oproti tomu v nábehu na požadovanú teplotu o poznanie pomalšie (niekoľko hodín), ale odmeňujú sa o to dlhšou zotrvačnosťou. Výsledok múže byť aj taký, že sa ráno priloží dávka paliva (8÷15kg) a do večera sa o pec nemusí nikto starať. Dávka paliva síce vyhorí, ale plášť pece bude naakumulované teplo odovzdávať sálaním ešte mnoho hodín. Keď sa neskôr podvečer priloží ďalšia dávka (v ohnisku je ešte stále dosť žeravých uhlíkov a nie je potrebné opäť rozkúriť), je o pec postarané na celú noc. Dĺžka akumulácie závisí na hmote, ktorú kachliar pri stavbe pece dodá. Podľa toho pece delíme na ľahké, stredné a ťažké, pričom príklad ľahkej je popísaný vyššie ako "rýchla" pec s malou akumulačnou hmotou.

      Kachlové pece s veľkou akumuláciu je potrebné realizovať s veľkou plochou sálavého plášťa (kachlice/liaty šamot), lebo využívajú nízke povrchové teploty (do 65 °C) a teda pomerne malý plošný výkon (cca 500W na m2 plášťa). Práve vďaka tomu však odovzdávajú teplo pomaly a postupne, naviac pre nás príjemnejším sálaním.

Z predchádzajúcich riadkov by sa mohlo zdať, že zákazníkom, ktorí by radi využili vynikajúcich akumulačných vlastností kachlových pecí, je už z princípu ich konštrukcie zapovedaná možnosť rozvodov do ďalších miestností, no nie je tomu tak. Riešením sú v takomto prípade tzv. hypokaustové pece, u ktorých teplý vzduch nie je odvádzaný do miestnosti výdychovými prvkami, ale je vedený uzavretými kanálmi z akumulačných materiálov. Vzduch v nich postupne stráca (resp. odovzdáva do plášťa) svoju teplotu a je spätneznovu privádzaný k ohnisku. Ide teda o uzavretý systém využívajúci pozitívnych vlastností tepla odovzdávaného sálaním, ale pritom je vďaka nemu zároveň možné rozvádzať teplo aj do ďalších miestností, ako je tomu u otvorených systémov. V kombinácii s kavalitným ťahovým systémom ide o veľmi účinný (až 90%) a ekologicky veľmi šetrný zdroj kompletného vykurovania.

Výhody

Výhodou "rýchlych" akumulačných pecí je predovšetkým ich pohotovosť. Pokiaľ sú postavené v objekte, ktorý je využívaný rekreačne, teda nie je trvalo obývaný, je táto ich vlastnosť nanajvýš žiadúca. Naviac sa nedá povedať že nemajú akumulačnú schopnosť žiadnu, samozrejme to záleží na množstve akumulačnej hmoty a v neposlednom rade na hrúbke materiálov z ktorých je plášť pece zhotovený. Ich veľkou výhodou je následne možnosť cielene rozvádzať teplý vzduch teplovzdušnými kanálmi do ďalších miestnosté a bezozbytku tak využiť vysoký výkon pece pre viacero miestností. Pece, ktorých plášť neobsahuje toľko kachlíc, bývajú obvykle menšie a tiež lacnejšie.

Výhodou pecí s vysokoou akumulačnou schopnosťou je predovšetkým ich dlhá výdrž. Komfort, ktorý predstavuje prikladanie dávky paliva jeden, dvakrát za deň múžeme len ťažko doceniť pokiaľ ho naozaj neokúsime. Vďaka skutočne vysokej účinnosti (až k 90%) je v podstatnej miere aj zredukovaný čas strávený prípravou paliva a manipulácie s ním. Mnohokrát opomínaná časť obsluhy vykurovacích telies na pevné palivá je tiež manipulácia s popolom. Tá u pecí s takto vysokou účinnosťou takmer odpadá, čo je pri nepretržitom kúrení neyanedbateľná výhoda. Toto vľetko spoločne znamená pre užívateľa predovšetkým významnú úsporu nákladov na kúrenie.

 

Kachlový sporák
      Kachlový sporák je zariadenie určené k pravidelnému vykurovaniu a príprave jedál. Jedná sa o veľmi univerzálne zariadenie, ponúkajúce okrem kvalitného kachliarskeho remesla a pocitu tradície vynikajúce vlastnosti zdroja tepla a kuchynského spotrebiča. Možnosť vykúriť celý dom alebo chalupu (pri použití teplovodného výmenníka), uvariť obed, upiecť koláč neponúkne žiadne doposiaľ poznané vykurovacie zariadenie

      Sporák je možné postaviť ako "kobkový" (zvýšená časť s rúrou, prípadne sušičkou alebo medencom - zásobníkom teplej vody) alebo "stolový" bez zvýšenej časti.

      V obidvoch prípadoch je ohnisko uložené priamo pod platňou, vystlané šamotovými tehlami a tvarovkami. Je možné mu vytvoriť hlbšiu šachtu na zväčšenie priestoru pre prikladanie paliva a tým dosiahnuť vyšších teplôt pri spalovaní. Pod ohniskom je umiestnený popolník. Z priestoru ohniska je plameň vedený pod celou plochou platne do systému ťahov tak, aby bolo možné využiť pre pečenie v rúre alebo ohrev vody v medenci čo najväčšiu plochu.

Výhody

      Kobkové sporáky ponúkajú vďaka väčšej ploche plášťa vyšší plošný výkon, zaujímavejšie možnosti priestorového ztvárnenia, možnosť zabudovania objemného medenca alebo dvoch rúr (jedna na pečenie a druhá sušenie). Oproti tomu stolové sporáky sú vhodnejším riešením do menších priestorov a tiež sú cenovo dostupnejšie. Spoločnými výhodami sú určite už spomenutá univerzálnosť a bohatá ponukaúžitkových vlastností.

      Všetky platňové sporáky sú tiež pomerne pohotovým vykurovacím zariadením. PLatňa je tvorená nerezovými alebo liatinovými plátmi, ktoré majú vynikajúcu tepelnú vodivosť, čím sporák odovzdáva podstatnú časť svojho výkonu práve veľkou plochou platne. K tomu sa pridávajú veľmi dobré akumulačné vlastnosti použitých kachlíc, ktoré robia sporák sporákom.

Nevýhody
      Ako nevýhoda sa môže javiť spotreba paliva v prípade, že sú využívané všetky možnosti kachlového sporáku súčasne, teda varí sa na platni, pečie v rúre a ešte je napríklad využitý teplovodný výmenník pre ohrev vody do ústredného kúrenia. Vzhľadom k ponúknutému výkonu a mnohostrannosti však nemožno hovoriť ani o nevýhode, je to jednoducho bežný pomer medzi dodanou energiou a energiou využitou.

      Kachlové sporáky môžeme jednoznačne doporučiť ako pre rekreačné objekty obývané príležitostne, tak pre rodinné domy a iné trvale obývané priestory.
 

Krbové kachle
      Po starovekých ohniskách, rímskych prenosných nádobách na oheň, otvorených ohniskách a nakoniec aj po otvorených krboch boli kachle s úzavretým ohniskom skutočne prevratným vynálezom. Na začiatkoch sa podobali zmodernizovaným izbovým kacjlovým peciam. Ale ako sa dostávali do bežného povedomia, začali mnohí premýšlať nad tým, ako ich používať a neochudobniť sa o pohľad na živý oheň. Tak vznikli presklené kachle a dodnes sa používajú ako krbové kachle. Na začiatku 20. storočia u nás poklesol záujem o ne a tým sa obmedzil aj technický rozvoj. Zmena nastala až ku koncu 20. storočia. Naopak iným smerom išli škandinávske zeme, ktoré nikdy vo výrobe a vývoji neprestali. Aj preto majú v súčasnosti na trhu veľké zastúpenie.

Prečo krbové kachle
výkon moderných krbových kachlí je dostatočný aj pre vykúrenie viacerých miestností

vďaka kompaktným rozmerom ich umiestnime aj do menšieho obytného priestoru

ich cena je výrazne nižšia oproti krbovým zostavám

odpadá nutnosť stavby, zapojenie je veľmi jednoduché

požiadavky na kvalitu a priemer komína sú menšie ako u krbov

sú vynikajúcim záložným zdrojom tepla pri výpadku elektriny alebo problémoch s ústredným kúrením

v prechodných obdobiach dokážu vytemperoať celý rodinný domček alebo chalupu

bežné krbové kachle nie sú náročné na palivo, v prípade núdze poslúži akékoľvek drevo

sú výrazným estetickým doplnkom interiéru

na výber máme stovky druhov podľa vzhľadu a výkonu 

 

Pece na pizzu
      Tieto pece sú používané k výrobe všetkých druhov pokrmov, vyžadujúcich tepelnú úpravu: okrem pizze samotnej aj cestovín, pečeného mäsa (spoločne so zamiakmi alebo inou prílohou), rýb, zapekanej alebo plnenej zeleniny, chleba, pečiva, koláčov a ďalších.

      Samotná stavba takejto pece sa realizujepostavením korpusu, použitím dostatočnej izolácie a vonkajšieho plášťa rôznych tvarov a rozmerov. Pri tom všetkom je potrebné dbať na kvalitu a zdravotnú nezávadnosť materiálov.

      Návrh veľkosti pece závisí na jej použití, od malých pre domáce použitie až po veľké pre profesionálne použitie v reštauráciách. Odlišujú sa veľkosťou, tvarom, rozdielnymi vstupmi bez dvierok alebo s dvierkami, s osvetlením vnútra pece, s teplomerom a rôznym ďalším príslušenstvom.

 

Kontakt
Ing. Miroslav Sádecký
      Kontaktujte nás telefonicky na čísle 0911 811 221 alebo na e-mail: info@krbypecekominy.sk
https://www.krbypecekominy.sk