Kachle Orava - Róbert Kopilec

Kachle Orava - Róbert Kopilec

ové kachle

kachle č.1 - omietané kachle s moderným vzhľadom (kachlice Letovice) kachle č.10 - rohové izbové kachle (kachlice Kerkotherm, dvierka Jokr) kachle č.4 - klasické kachle s konzervatívnym vzhľadom (kachlice Vekaterm) kachle č.11 - izbové kachle (kachlice Vekaterm, dvierka Jokr) malé izbové kachle (keramika Letovice)

kachle č.13 - veľké centrálne kachle (kachlice Vekaterm, dvierka WGS) kachle č.14 - kachle vo výklenku medzi dvoma miestnosťami (kachlice Vekaterm, dvierka Jokr)   ďalšie fotografie sú nižšie v texte

Navrhnem a postavím Vám nové kachle tak, aby:

    spĺňali vaše požiadavky na vzhľad a funkčnosť,
    vyhovovali tepelným potrebám vykurovaného priestoru,
    umožňovali úspornú, bezpečnú a dlhodobú prevádzku.

Kachle môžu mať:

    tradičný alebo moderný vzhľad,
    rôzne farby, tvary a veľkosť.

Kachle zhotovujem na základe tradičných technológií tak, aby nevyžadovali zbytočné náklady a neboli závislé na prísune elektrickej energie. Kachle sa dajú v prípade potreby rozobrať, opraviť a prestavať.

Pri stavbe kachlí v novostavbách a prestavovaných domoch je vhodné už pri projektovaní domu (prestavby) rátať s vykurovaním kachľami a prispôsobiť tomu vnútorné riešenie priestoru a situovanie komína. Doporučujem včasnú konzultáciu s kachliarom.
Základné typy kachlí, ktoré vyhotovujem:

    1. Klasické kachle

    kachle č.3 - klasické kachle s presklenými dvierkami (kachlice Letovice)
        všetky teploprenosné časti sú vyhotovené z glazúrovaných kachlíc,
        takéto kachle majú najlepšie úžitkové vlastnosti a ľahko sa čistia,
        pri dobrej prevádzke majú veľmi dlhú životnosť a v podstate nemenný vzhľad.

    2. Omietané kachle

    kachle č.2 - omietané kachle s pecou na chlieb (kachlice Letovice)
        všetky alebo časť stien kachlí je zhotovená z neglazúrovaných kachlíc a následne omietnutá,
        vhodnou kombináciou omietaných a glazúrovaných častí sa dá dosiahnuť veľmi zaujímavý vzhľad kachlí,
        omietané časti si vyžadujú (najmä pokiaľ majú veľkú plochu) občasnú údržbu (opravu prasklín, premaľovanie).

 


Prečo stavaný šporák?

Stavaný šporák vám umožní prípravu znamenitých pokrmov, bude ozdobou vašej kuchyne a popri tom vám rýchlo dodá teplo a dobrú atmosféru.
Výhody stavaného šporáka:

    1. Spojenie viacerých funkcií

    Aj keď je šporák prednostne určený k tepelnému spracovaniu potravín, zároveň dobre poslúži ako univerzálne vykurovacie či sušiace teleso.
    2. Príprava výborných jedál teplom z ohňa

    Na šporáku sa dajú uvariť a upiecť jedlá, ktoré budú mať jedinečnú chuť vďaka vlastnostiam ohňa. Povestné sú najmä koláče „starých materí“ upečené v trúbach klasických sporákov.
    3. Rýchle teplo

    Po zakúrení v šporáku sa veľmi rýchlo vyhreje veľká kovová varná plocha, ktorá je priamo nad plameňmi a ktorá následne vydáva teplo. Pomerne rýchlo sa zohreje aj pečiaca trúba, ktorá keď je otvorená slúži ako teplovzdušný výmenník.
    4. Určitá akumulácia tepla

    V plášti šporáka dochádza k akumulácii tepla, ktoré je vydávané ešte určitý čas po vyhasnutí v šporáku (obyčajne 2 – 6 hodín). Táto doba je závislá od konštrukcie šporáka – najlepšie akumulačné vlastnosti majú kachľové šporáky a šporáky postavené zo šamotových tehál.
    5. Dlhá životnosť

    Dobre postavený šporák pri správnej prevádzke vydrží aj niekoľko desiatok rokov - najväčšiu životnosť majú kachľové šporáky. Šporák si vyžaduje občasnú údržbu a niektoré časti sa dajú zvyčajne pomerne jednoducho vymeniť (varné pláty, pečiaca trúba).
    6. Jedinečnosť

    Šporáky sú zhotovené podľa individuálnych požiadaviek zákazníka a podľa priestorových možností. Je možné si vybrať z mnohých tvarov a farieb kachlíc, viacerých druhov dvierok a spôsobov prevedenia.

 

Kto som?

Róbert Kopilec Róbert Kopilec, kachliar

Kachliarstvo je pre mňa prácou aj koníčkom. Zameriavam sa na tradičné kachliarstvo, pretože obdivujem zručnosť a um našich predkov, ktorí dokázali z miestnych materiálov vyčariť krásne a funkčné veci. Mám rád jednoduchosť, spoľahlivosť a čistú krásu. A tie by som chcel priniesť aj Vám.

Kachliarke práce vykonávam na základe živnostenského oprávnenia.
Živnostenský register SR

Od roku 2008 som členom Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej republiky.

Od februára 2008 do júla 2009 som absolvoval akreditovaný rekvalifikačný kurz „Kachliarstvo, výroba šporákov, pecí, krbov“.

V októbri 2009 som úspešne vykonal kvalifikačnú skúšku na vykonávanie remeselnej živnosti "Kachliarstvo".

Kachliarskemu remeslu som sa učil najmä od starších majstrov tým, že som pracoval ako ich pomocník – tovariš. Každá nová zákazka je pre mňa ďalšou príležitosťou na zlepšovanie mojich zručností a vedomostí a tým aj poskytovanie kvalitnejších služieb pre vás.

Popis tradičnej kachliarskej technológie
1. Príprava kachlíc

osekávanie kachlíc osekávanie kachlíc - odbitie nepotrebnej časti okrajov kachlice kachliarskym kladivkom – najmä ak má kachlica tzv. transportný okraj

orezávanie kachlíc orezávanie kachlíc - „odrezanie“ zvyšku nepotrebnej časti okraja kachlice a jeho vhodné vyformovanie pomocou kachliarskeho nožíka

brúsenie kachlíc brúsenie kachlíc - zabrúsenie okraja kachlice do roviny pomocou brúsneho kameňa

Rozsah týchto prác závisí od druhu a presnosti kachlíc – či ide o kachlice s transportným okrajom alebo presné kachlice
2. Výstavba vonkajšej steny z kachlíc

uloženie kachlíc na sucho položenie radu kachlíc na sucho – dobrúsenie každej kachlice tak, aby presne pasovala na miesto, kachlice sa pridržiavajú na mieste pomocou drevených lát a kovových spôn, presný postup kladenia radu kachlíc závisí od veľkosti a tvaru kachlí a od návykov toho-ktorého kachliara

vycvikovanie kachlíc vycvikovanie kachlíc - vyplnenie priestorov medzi rebrami (rúfami) jednotlivých kachlíc kachliarskou hlinou a cvikmi (kúskami pálených tehál, kachlíc alebo šamotových klinov)

zviazanie kachlíc zviazanie kachlíc – spojenie kachlíc kovovými sponami

vyfutrovanie kachlíc vyfutrovanie kachlíc – vyplnenie vnútorných voľných priestorov kachlíc futrovkami (výplň z častí pálených škridiel alebo šamotových plátov) a kachliarskou hlinou

Kachlice sú ukladané tesne ku sebe na "vlasovú" špáru.

Pri výstavbe vonkajšej steny z kachlíc sa vždy postupuje po jednotlivých radoch – ďalší rad môžeme stavať až keď je predošlý rad dobre zatvrdnutý (doba tvrdnutia závisí od teploty a vlhkosti priestoru a od vlastností kachliarskej hliny). Pri výstavbe nesmieme už pri ukladaní kachlíc na sucho zabudnúť na vyrezanie potrebných otvorov v kachliciach pre osadenie dvierok a iného kovania.
3. Osadenie dvierok a iného kovania

osadenie dvierok Dvierka osadzujeme do vopred vyrezaného otvoru v rade kachlíc. Dvierka vždy presne vyvážime pomocou vodováhy, stabilizujeme pomocnými latami a zafixujeme pomocou vhodných klinov zo šamotiek alebo pálených tehál a kachliarskej hliny, prípadne šamotového tmelu. Pri osadzovaní nesmieme zabudnúť na ponechanie priestoru na dilatáciu (kovové časti majú väčšiu tepelnú rozťažnosť ako ostatné).

4. Vymurovanie ohniska

vymurovanie ohniska Ohnisko sa muruje zo šamotových tehál alebo šamotových plátov, ktoré sa spájajú vhodnou šamotovou maltou. Presný tvar a veľkosť ohniska závisí od tvaru a požadovaných parametrov kachlí a od toho, či je použité roštové kúrenie (na dne ohniska je rošt a pod ním popolník) alebo bezroštové kúrenie (kachle nemajú popolník).

5. Vymurovanie ostatných vnútorných častí

vnútorná šamotová výmurovka Vo vnútornej časti kachlí sa zo šamotových tehál, šamotových plátov a pálených tehál murujú rôzne steny a prepážky, ktoré usmerňujú ťah horúcich spalín a vytvárajú tzv. ťahy. V ťahoch dochádza k akumulácii tepla z horúcich spalín. Aj z vnútornej strany kachľovej steny môže byť rôzne hrubá výmurovka zo šamotových plátov (podľa akumulačných a konštrukčných požiadaviek).

6. Napojenie na komín

napojenie kovovou rúrou Môže byť riešené viacerými spôsobmi podľa toho, kde sú umiestnené kachle vzhľadom na komín, v akej výške sa nachádza komínový sopúch a pod. Napojenie môže byť riešené napríklad cez keramický komínový prieduch, cez kovovú spalinovú rúru alebo priamym napojením z ťahov (pokiaľ sú kachle hneď pri komíne).
Aj napriek tomu, že „napojenie na komín“ tu uvádzam ako posledný bod, je to jedna z vecí, ktorá sa musí riešiť ešte pred samotnou výstavbou kachlí, pretože poloha a stav komína veľakrát podmieňuje samotnú možnosť výstavby kachlí, ich umiestnenie a parametre a nezriedka sa stáva, že je vopred potrebná úprava komína.


Kontaktné údaje

Mgr. Róbert Kopilec
Školská 56/6
029 52 Hruštín
Slovenská republika

IČO: 45 336 873
DIČ: 1049929309

Telefón: 043/5577485 (T-com)
Mobil: 0944/144664 (O2)

E-mail: kopilec@kachle-orava.sk
https://www.kachle-orava.sk