Kajmont Servis s.r.o

Kajmont Servis s.r.o

Porovnajte pece RIKA s inými pecami
Čo si treba všímať pri rozhodovaní sa, akú pec kúpiť?

    MATERIÁL - pece RIKA majú korpus zo 4 mm hrubej ocele, všetky ostatné časti, ako výmenníky tepla či ohnisko sú v liatinovom prevedení (záruka 5 rokov).

    HLUČNOSŤ - RIKA tomu však hovorí tichosť. Pece RIKA sú najtichšie na trhu, používa sa len jeden jediný ventilátor, a to na prívod vzduchu do ohniska, na odvod spalín do komína a taktiež na odvod prúdiaceho tepla do vykurovaného priestoru.

    HMOTNOSŤ MATERIÁLOV  - schopnosť akumulácie tepla priamo v telese pece. Hmotnosť materiálov v bežných peciach je 60-80 kg - takáto pec nikdy neuskladní teplo v takom množstve ako pece RIKA z hmotnosťou od 240 do 480 kg. 

    HMOTNOSŤ KAMENNÝCH OBKLADOV - schopnosť akumulácie tepla a následné sálanie do priestoru. Pece RIKA sú obložené prírodným kameňom, ako  mastenec, pieskovec, vulkanický kameň, alebo keramickým obkladom (vypálená hlina s povrchovou úpravou - glazúrou v rôznych farbách) .

    ÚČINNOSŤ PECE - aby ste zbytočne nekúrili  do komína. RIKA ako jediná v Európe ponúka pec na drevo s 90%-nou účinnosťou! Peletové pece RIKA majú minimálne 90%-nú a vyššiu účinnosť, a to nie len v technických podkladoch a popisoch na web-stránkach. Preto RIKA verejne deklaruje Prehlásenie o vlastnostiach z Technickej univerzity vo Viedni.

    SPOTREBA PALIVA - pece RIKA sa vyznačujú najnižšou spotrebou v segmente peletových pecí  a takmer najnižšou v segmente pecí na drevo – v kombinácii s technológiou RIKATRONIC.

    ŠETRENIE PALIVA pri pohotovostnom (standby) režime - spôsob zapnutia a vypnutia pece pre šetrenie paliva, RIKA to nazýva večný oheň. Keď akákoľvek „podobná“ peletová pec  vykúri priestor na požadovanú teplotu, zníži svoj výkon na minimum (ale nevypne sa úplne) a pokračuje v prevádzke, pokiaľ ju fyzicky nevypnete. V tom prípade môžete mať spotrebu peliet aj 10 kg za 24 hodín (a úplne zbytočne)! Pece RIKA, akonáhle vykúria Váš priestor, dostanú od svojho softvéru povel vyčistiť spaľovaciu komoru a úplne vypnúť systém kúrenia. Máte predsa požadované teplo v priestore, tak načo kúriť?! Avšak keď teplota klesne, piecka dostane povel od izbového senzoru, automaticky sa zapne a zas začne vytvárať Vami nastavenú teplotu v priestore. Tento cyklus môže niekedy trvať od 6  do 10 hodín „ničnerobenia” a pritom neminiete ani jedinú peletku!

    PASÍVNE STAVBY - RIKA je jediný výrobca v segmente peletových pecí pre pasívne stavby. V portfóliu pecí RIKA nájdete pec s menlivým výkonom od 2,5 do 4 kW (pec na pelety MIRO a pec na drevo VITRA Passive House).

    SERVIS  - je dôležité si uvedomiť, že pece RIKA sú jednoducho stroje. Rýchly a kvalitný servis je rovnako dôležitý ako pri autách. Na internetovej stránke www.kajmont.sk nájdete kontakt na servisného technika. Rovnako aj naši obchodní partneri majú v popise predaja nie len každoročný servis, ale aj dovoz pece, montáž, prvé spustenie a zaškolenie zákazníka na správne využívanie potenciálu pecí RIKA.

Prečo si vybrať pec RIKA

Interiérové pece RIKA (krbové pece alebo kachle) sú jednoduché zariadenia, nenáročné na údržbu, efektívne  s vysokou účinnosťou.  Pece RIKA majú v štandardnom vyhotovení množstvo technológií a funkcií. Sú vyrobené z ocele hrúbky 4 mm (korpus), pričom všetky časti prichádzajúce do styku s priamym ohňom, sú v liatinovom vyhotovení (ohnisko, dvere, spaľovacia miska). Extra silný a špeciálny šamotový obklad prispieva k vytváraniu  vysokých teplôt a tým aj oveľa čistejšiemu horeniu. To zaisťuje maximálnu bezpečnosť a dlhú životnosť pecí RIKA - pri pravidelnej údržbe a pravidelnom servise minimálne 20 rokov. Povrchová úprava RIKA pecí sa vyznačuje výnimočnou kvalitou, je vysoko odolná voči vysokým teplotám, rozpúšťadlám a prakticky bez zápachu, čo umožňuje pohodlné vykurovanie od prvého dňa.
Pece RIKA ako hlavný zdroj tepla

Pece RIKA sa dnes využívajú najmä ako doplnkový zdroj tepla k primárnemu zdroju vykurovania (plynový kotol, elektrokotol či kotol na tuhé palivá). Avšak v dobre zateplených domoch  významne prispievajú k pokrytiu celkovej potreby tepla a k úspore nákladov na vykurovanie. V dnešných malometrážnych stavbách do 120 m2 (v drevostavbách, nízkoenergetických a aj v pasívnych domoch) plne zastúpia úlohu  primárneho zdroja kúrenia. Samozrejme, dôležitá je dispozícia pece RIKA a stavebné riešenie.
Lacná prevádzka pecí RIKA

V prípade stavieb s väčšou plochou je možnosť vytvoriť primárne kúrenie pridaním ďalšieho, menej výkonného spotrebiča z radu pecí RIKA a dosiahnuť tak vykúrenie až 400 - 500 m3, pričom priemerná spotreba peliet pri automatickej prevádzke je 1,12 - 1,4 kg/h. Priemerný čas prevádzky pece v tejto automatickej prevádzke - komfortnom režime - je 6 hod., maximálne 10 hodín z 24 hod. Vo všeobecnosti platí, že zníženie teploty o 1°C Vám ušetrí až 6% paliva. A to všetko pri minimálnej spotrebe elektrického prúdu od 20 do 30 W/h (poľa typu pece).
Pece RIKA pre nízkoenergetické domy

V prípade nízkoenergetického  domu (80 -120m2) sa Vaša spotreba peliet môže pohybovať od 500 do 900 kg (náklady cca 180-330 € na jednu vykurovaciu sezónu), pričom pec RIKA tvorí hlavný zdroj tepla. Myslíte si, že to nie je možné ? Radi Vás o tom presvedčíme priamo u našich už existujúcich zákazníkov alebo u nás v showroom-e.
Pec RIKA môžete naprogramovať

Peletové pece RIKA majú zásobník na palivo, závitovkový podávač (šnek), špeciálnu spaľovaciu misku s elektrickým zapaľovačom a riadiacu jednotku s manuálnym, automatickým alebo komfortným módom.  V komfortnom móde určíte požadovanú teplotu v interiéri a Vaša pec RIKA automaticky spustí a odstaví prevádzku na základe Vami zadanej teploty v interiéri.
Režimy peletových pecí REVO, COMO, MEMO, PICO

Jednotlivé režimy (MODE) sú dostupné len v spojení s káblovým alebo bezkáblovým izbovým senzorom RIKA.

Manuálny režim - MANUAL MODE: Vykurovanie vo výkonových stupňoch  30% - 100%, pridávanie po 5%, neobmedzený čas vykurovania. Izbový režim - ROOM MODE: Aktívny len so Senzorom RIKA (káblový, bezkáblový). Požadovaná teplota sa môže nastaviť v rozpätí od 5°C do 28°C. Nastavenie izbovej teploty na 20°C, pec bude vykurovať priestor na 21°C, po dosiahnutí požadovanej teploty sa pec automaticky vypne. Keď teplota klesne na 19°C, pec sa automaticky zapne (opakujúci sa cyklus). Výkon pece sa automaticky prispôsobuje. Automatický režim - AUTO MODE: Nastavenie teploty s vykurovacími časmi (On – T v rozpätí od 10°C – 28°C), teplota je nastavená na 20°C a vykurovacie časy sú nastavené na celý týždeň (pondelok až nedeľa), napríklad: Ranná fáza od 05:00 do 09:00 hod., poobedná (večerná) fáza   od 15:00 do 19:00 hod. Pec vykuruje okolitý priestor na 21°C vo zvolených časoch. Ak sa požadovaná teplota dosiahne pred ukončením časovej fázy, pec sa automaticky vypne, senzor teploty je nadriadený času (vyššia priorita). Keď teplota klesne na 19°C, pec sa opäť automaticky zapne a pokračuje v prevádzke. Nastavenie teploty mimo vykurovacích časov (Off – T v rozpätí od 5°C – 20°C), teplota je nastavená na 18°C (Udržiavacia teplota), pec vykuruje okolitý priestor mimo vykurovacích časov. Výkon pece sa automaticky prispôsobuje.
Krb alebo interiérová pec ? Položte si pár otázok

1. Prečo sa interiérový prvok, ktorý nám má vytvárať požadované teplo, má skryť niekam do obstavby a ponechať ukázané len sklo?

2. Čo ak po 3-4 rokoch nebudete spokojný so svojím dispozičným riešením domu a máte v priestore krb, ktorý sa nedá premiestniť ? Buď vybúrate  krb alebo sa už len prispôsobíte. Pec RIKA odpojíte od komína a hľadáte nové dispozičné riešenie. Odvod spalín (napr. externý komín) sa dá vždy prispôsobiť.

3. Prečo by ste mali využívať a vytvárať teplo len vtedy, keď ste fyzicky pri zdroji tepla (doma) ? Peletové pece RIKA sa prispôsobujú Vám a nie Vy im. Stačí, ak máte pelety v zásobníku pece, nastavenú požadovanú teplotu v priestore a piecku zapojenú do elektrickej siete. Pec môže kúriť aj sama!

4. Čo ak vypadne elektrina? Spotreba elektrickej energie je podľa typu pece od 20 do 30 W/h. Zo skúseností vieme, že to dokáže po menších úpravách pripojenia zvládnuť aj auto batéria. Náš názor je taký, že snáď v každom dome sa nájde elektro-centrála, do ktorej viete napojiť predlžovací kábel k piecke RIKA a teplo vytvárate nepretržite. Pohodlnejším riešením môžu byť namontované fotovoltické panely, ktoré vyrábajú elektrický prúd z denného svitu a pri výpadku v sieti Vám nahradia potrebný prúd do spotrebičov, ktoré považujete za potrebné,  napríklad pec RIKA, chladnička, bojler a pod.

5. Máte pocit, že potrebujete pohľad na oheň, ktorý vytvára drevo? Je to skvelý pohľad, súhlasíme. Ale prečo nevyužiť pece RIKA so spotrebou dreva, ktorá je až do 50% nižšia ako pri klasických zdrojoch a hodinovou spotrebou 1- 1,6 kg  so systémom Rikatronic ?  Systém Rikatronic je automatická regulácia prívodu vzduchu do spaľovacej komory pecí RIKA na základe teploty plameňa, ktorú sníma tepelný senzor zabudovaný v ohnisku. Určite nájdeme ešte viac dôvodov, prečo si vybrať interierovú pec RIKA. Na to už však potrebujeme poznať vaše predstavy o vytváraní a využívaní tepla vo Vašom domove.
Ako si vybrať pec RIKA a do čoho investovať

Nerozhodujte o systéme vykurovania objektu skôr, ako  nepoznáte  údaje o tepelných stratách Vášho domu. Poraďte sa so skúseným odborníkom a preskúmajte spolu s ním čo najviac možných variant riešenia (primárny a doplnkový zdroj kúrenia). Pri každom type vykurovania a investícií do nich  zvážte všetky pre a proti v časovom horizonte niekoľkých rokov. Berte do úvahy roky, meniace sa dni prevádzky, rodinné, sociálne aj zdravotné faktory, ale pokojne vo svojich úvahách zohľadnite aj širšie ekonomické súvislosti (nedávna plynová kríza, stúpajúce ceny energií v určitých odvetviach a pod.).
Plánovanie a porovnanie Vám ušetrí peniaze

Urobte si predbežný návrh investícií na materiálne vybavenie potrebné na kúrenie ako celok. Sem patrí kotol na drevo alebo pelety, akumulačná nádrž na vodu, čerpadlá, radiátory (alebo podlahové kúrenie), rozvádzače a pod. Nezabudnite na náklady za práce s tým spojené. Ak vyberáte kotol na plyn, elektrický kotol, tepelné čerpadlo a pod. porovnavajte niektoré faktory - investície a ich návratnosť, náklady na prevádzku, životnosť, účinnosť zariadení, komfort kúrenia. Snažte sa prijať také riešenia, ktoré vám umožnia vykurovať nielen lacno a efektívne, no citeľne znížia aj riziká závislosti na jedinom zdroji tepla (napr. iba plyn, elektrina). Múdro povedané: diverzifikujte zdroje energie.
Výmenou Vášho vykurovacieho systému za pec RIKA ušetríte

Ak už bývate a nie ste spokojní s výškou účtov za teplo, skúste popremýšľať nad alternatívou ako znížiť náklady na primárne kúrenie. S pieckami RIKA je to možné - podľa dispozície pece, zateplenia fasády a strechy, typu okien, veľkosti vykurovacieho priestoru možno v určitých prípadoch primárne kúrenie nahradiť našou pieckou RIKA aj na sto percent.
Vykurovanie drevom je ekologické a zdravé

Interiérové krbové piecky RIKA sú absolútnou revolúciou v kúrení! Drevo je obnoviteľný zdroj energie a pri horení produkuje len toľko oxidu uhličitého, koľko spotrebuje strom pri svojom raste. Preto je drevo z hľadiska CO2 neutrálne palivo a nespôsobuje skleníkový efekt. Pre životné prostredie a zachovanie rovnováhy je dobré, keď sa používa drevo, ktoré sa prepravuje iba na krátke vzdialenosti a uskladní sa bez ujmy na životnom prostredí. Vykurovanie drevom je spôsob na zachovanie prírody pre budúce generácie. Prečo je vykurovanie drevom zdravé? Krby a peletové piecky poskytujú zdravé sálavé teplo. To vzniká predovšetkým v procese prirodzeného spaľovania dreva, založeného na tradičnom princípe murovaných pecí. Toto teplo sa pri horení dreva prenáša na samotný materiál pece, ktorý akumuluje teplo a zachová ho aj niekoľko hodín po dohorení dreva. Sálavé teplo pracuje na princípe slnečného žiarenia s dlhou vlnovou dĺžkou infračerveného žiarenia. Toto teplo sa uvoľňuje, na rozdiel od konvenčného vykurovania, nie cez ohriaty vzduch, ale priamo vyžarovaním tepla z plášťa pece. To spôsobuje, že kachle tak vytvárajú príjemné a bezprašné prostredie a človek sa cíti veľmi príjemne.
Ocenenia za prínos pre životné prostredie

Das Österreichische Umweltzeichen je rakúska environmentálna značka, ktorá sa udeľuje výrobkom, ktoré boli vyrobené trvalo udržateľným spôsobom a majú relatívne malý negatívny vplyv na životné prostredie. Z piecok RIKA bolo toto ocenenie udelené sedemnástim typom. Švajčiarske ocenenie organizácie Holz Energie podporuje rozumné, k životnému prostrediu šetrné, moderné a efektívne využívanie energie z dreva a oceňuje pečaťou kvality predovšetkým kachle a piecky z nízkymi emisiami, ktoré vykazujú aj vysokú účinnosť. Aj piecky RIKA boli vyznamenané týmto ocenením.

 

Bezplatná obhliadka

Ak sa rozhodnete pre realizáciu komínu Schiedel, interiérovej pece RIKA alebo kúpu a inštaláciu kotla SHT, neváhajte nás kontaktovať a požiadať o obhliadku na mieste. Tak Vám vieme najlepšie poradiť, aký typ komína potrebujete, akú piecku Vám môžeme odporučiť vzhľadom na veľkosť Vašich priestorov alebo aký kotol sa hodí do Vášho domu.
Návrh riešenia

Potom, ako sa dohodneme na type výrobku, navrhneme všetky komponenty a rozmery. K návrhu dostanete aj cenovú kalkuláciu s cenami výrobkov, kompletného príslušenstva a montáže.
Dovoz materiálu na stavbu

Realizáciu komína, piecky alebo kotla začíname dobre pripraveným návrhom a pokračujeme dovozom až na stavbu. Doprava je súčasťou našich kompletných služieb.
Realizácia

Naši kvalifikovaní a vyškolení pracovníci využívajú všetky dostupné prostriedky na to, aby realizácia Vášho komína, piecky alebo kotla bola profesionálna a rýchla. Ako výhradný distribútor piecok RIKA, kotlov SHT a certifikovaná montážna firma komínových systémov Schiedel a ventilačného systému AERA sme plne kompetentní a ručíme za kvalitu vykonaných prác.
Servis

Ukončením montáže sa naše vzťahy so zákazníkom nekončia. Nasleduje revízna prehliadka a revízna správa a ďalej ostávame vašim partnerom ako dodávateľ záručného a pozáručného servisu alebo ako dodávateľ paliva.

    zadarmo dovoz pece,
    zadarmo pripojenie na komínové teleso,
    zadarmo uvedenie do prevádzky a naprogramovanie podľa želania zákazníka,
    čistenie pece 1x ročne,
    servis,
    výroba náhradných dielov do 10 rokov po ukončení výroby daného typu pece,
    pri výbere pece vypracovanie návrhu komína.

 

Kajmont Servis s.r.o.

Pletiarska 12/A
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 46 565 299


Konateľ:        

Marián Venglár
+421 907 426 135
kajmont@kajmont.sk

Technické oddelenie:

Vladimír Venglár
+421 918 865 671
rika@kajmont.sk


Obchodný zástupca:

Ivan Totkovič
+421 908 989 050
obchod@kajmont.sk


Ekonomické oddelenie:

Zuzana Opielová
+421 918 865 685
kajmontbs@kajmont.sk
https://www.kajmont.sk