Kamenárstvo a krbárstvo Zafír

Kamenárstvo a krbárstvo Zafír


Krbárstvo

Pri stavbe krbov, pecí, šporákov a grilov používame moderné technologické zariadenia, materiály a postupy, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou kvalitného a bezpečného vykurovacieho telesa. Materiály, výhradne určené pre stavbu týchto systémov spĺňajú prísne slovenské a európske normy na kvalitu a bezpečnosť. Vám, zákazníkom, sa to odrazí na úspornej spotrebe paliva, zvýšenej pocitovej teplote miestnosti a komforte obsluhy. Aj pri použití týchto materiálov dokážeme vykúzliť tvary podľa Vašich, aj tých najnáročnejších želaní. Napriek tomu si ctíme aj staré, overené postupy, a preto niektoré – hlavne pece a šporáky na želanie zákazníka staviame tradičnými technológiami.

 


Kamenárske práce

Od dávnych čias boli kamene čímsi oveľa dôležitejším, ako len stavebným materiálom. Viera v ich magickú moc a liečivú silu bola stará ako ľudstvo. Ľudia boli presvedčení o tom, že veľké kamene majú dušu a svojou mohutnou silou pôsobia na okolie. Vďaka magnetickým komponentom môžeme v kameni určiť kladný a záporný pól. Aby kamene pôsobili ako tieniče škodlivého žiarenia z geopatogénnych zón, treba ich umiestniť v základoch kladným pólom hore a v stenách smerom dovnútra objektu. Už v starých spisoch o stavebnom umení sa uvádza, že kamenári pri dotyku kladnej strany kameňa cítili teplo a pri zápornej chlad. Vďaka tomu dokázali kamene správne ukladať. Súčasná veda tento fenomén nedokáže objasniť. Ako vidieť, kamene majú pre naše zdravie a duševnú pohodu veľký význam. Žiaľ, v honbe za pokrokom sme na kamene akosi zabudli. Našťastie súčasná ekologická architektúra znovu začína doceňovať význam kameňa nie už len z estetického hľadiska, ale začína využívať aj nezvyčajné pôsobenie polarizácie kameňa pri stavbe domov, kancelárií, záhrad a námestí. K tomuto znovuobjavenému trendu v modernom stavebníctve chce svojimi znalosťami, výrobkami a správnymi pracovnými postupmi prispieť aj naša firma ZAFÍR.
 

Krby

Otvorený krb - Napriek tomu, že technologický vývoj pokročil aj u tohto systému a dá sa vyťažiť viac výkonu z telesa, ako v minulosti, predsa je to dnes už krb na okraji záujmu. Napriek tomu mnohí naši zákazníci práve na tento krb nedajú dopustiť. Proste je to ten pravý krb - nostalgia, romantika, praskot a vôňa dreva.

Teplovzdušný krb - Pri tejto technológii je krbová vložka obostavaná ľahkým izolačným materiálom. Tento typ krbu je snáď u nás najrozšírenejší, určite vzhľadom k cene, a mnohokrát aj kvôli svojej ľahkej váhe. Keďže väčšina výkonu je premenená na teplý vzduch, tento systém nie je, čo sa týka spotreby paliva k pomeru výkonu, veľmi ekonomický.

Akumulačný krb - Podobný princíp ako predchádzajúci, len teplo z krbovej vložky sa uchováva do akumulačnej obostavby, alebo do prídavných akumulačných ťahov. Tak popri teplovzdušnom teple vzniká aj príjemné sálavé teplo.

Pri všetkých troch systémoch je možné urobiť aj teplovodné rozvody.

 


Sporáky

Ako vidieť z galérie, všetky naše sporáky, sú z prostredia vidieka a naši zákazníci ich chceli mať v podobe ako za starých čias. Preto aj všetky vyobrazené sporáky sú vymurované tradičnou technológiou.
 

Krbárstvo - Pece

Teplovzdušná pec - Teplo z liatinového ohniska cez liatinový výmenník sa akumuluje v obostavbe z akumulačného materiálu a zároveň vystupuje do miestnosti cez mriežku teplý vzduch. Jej výhodou je rýchly nábeh tepla, je vhodná na chaty alebo tam, kde treba krátkodobo prikúriť.

Kombinovaná pec - Podobný systém ako predchádzajúci, len výmenník je murovaný z akumulačného materiálu a je ťažšia. Pec je už vhodná na častejšie kúrenie, aj denné.

Hypokaustová pec - Pri tomto systéme teplo z liatinového alebo šamotového ohniska, napojeného na akumulačné ťahy, neopúšťa dutinu obostavby, ale sa priamo akumuluje do plášťa, ktorý ho odovzdáva do miestnosti. Je vhodná na celosezónne vykurovanie. Realizácia tejto pece patrí finančne k najnáročnejším.

 


Kamenné krby

Sú našou doménou, akousi „vlajkovou loďou" v našej ponuke krbov. Tu môžeme naplno skĺbiť skúsenosti z našich dvoch hlavných činností - kamenárstva a stavby krbov. S potešením môžeme konštatovať, že kamenný krb, ktorý bol donedávna prvkom vidieckych domov a chát, sa stáva súčasťou aj moderných interiérov.
 


Kontakt

Juraj Zapalač - Zafir
Námestie SNP 24
962 12 Detva
Mobilný telefón: 0911 631807
Email: juraj.zapalac@centrum.sk
https://www.zafirdt.sk