KAMIN, s.r.o.

KAMIN, s.r.o.

kamin.png
„Komín je stavebná konštrukcia, ktorá má za úlohu bezpečne odvádzať spaliny vzniknuté v spotrebiči do vonkajšieho ovzdušia.“

Jednoduchá stavebná konštrukcia predpokladá poznanie množstva veľmi dôležitých funkcií a rešpektovanie konkrétnych zásad, dodržaním ktorých by nám malo vzniknúť dielo bezpečné hlavne z hľadiska statiky, požiarnej bezpečnosti a ochrany zdravia. Riziká „nedokonalosti“ môžu byť pri tom veľmi veľké.

10 najčastejších problémov a nezodpovedaných otázok ohľadne komínov a zdrojov tepla, ktorých sú neoddeliteľnou súčasťou

1. Realizovaným kúrením nevieme dosiahnuť požadovanú tepelnú pohodu a komfort kúrenia, aký sme očakávali… kvôli kozubu máme z obývačky kotolňu… často musíme vetrať, pretože z komína cítiť zápach.
riešenie

2. Kozub nám dymí do interiéru pri každom otvorení dvierok… pri zakurovaní sa oheň nechce rozhorieť… pri doháraní neskutočne začierni dvierka kozubu…
riešenie


3. Ak kúrime kotlom na drevo, spálime za sezónu až okolo 20 kubíkov dreva… kúrime plynom a komín nám zanáša sadzami… dom sme zateplili, vymenili okná, ale ešte stále sa nám vidí, že spálime veľmi veľa plynu… komín musíme čistiť každý druhý týždeň…
riešenie

4. Vyhorel nám komín – je ešte funkčný?… Komín je pri kúrení v kozube na dotyk teplý a v jeho okolí je drevo strešnej konštrukcie… Ako často je nutné čistiť komín, aby nevyhorel?… Ako je to s vypaľovaním komínov?…
riešenie

5. Máme vysoký ťah… máme nízky ťah…
riešenie

6. Rekonštruujeme – môžeme na pôvodný komín napojiť kotol?… Aký komín potrebujeme?… Je nutné frézovať komín?… Nemáme základ, takže musíme dať komín z nehrdzavejúcej ocele – existuje aj niečo iné?… Zrekonštruovali sme dom alebo vymenili sme kotol a všade na stenách, kde prechádza komín, sa nám vytvorili mapy dechtu, ktoré tam predtým neboli…
riešenie

7. Ako vysoko treba ukončiť komín nad hrebeňom strechy budovy?… Aký vplyv má výška komína nad strechou na ťah?… Sused sa sťažuje, že všetok dym mu ide do okien…
riešenie

8. Teplovodné kúrenie a drevo ako palivo – ako to nerobiť…
riešenie

9. Emisie a malé zdroje tepla… Čo hovoria čísla z analýzy spalín…
riešenie

10. Je možné napojiť na jeden komín viacero spotrebičov?… Aj na tuhé palivá?…
riešenie

Sériou článkov, uverejňovaných postupne v časopise DOM a BYT v spolupráci s vydavateľstvom ANTAR, Vám dáme odpovede na otázky a riešenia týchto problémov. Na našej stránke Vám budeme postupne vkladať jednotlivé články tak, ako budú uverejňované v jednotlivých číslach časopisu. V prípade záujmu o konkrétne riešenia nás kontaktujte emailom, resp. pripojte sa do našej diskusie, kde sa budeme snažiť pravidelne moderovať diskusiu, aby ste aj vy mohli nájsť odpovede na svoje otázky a riešenie Vášho problému…

 

Firma KAMIN, spol. s r.o. je vlastne pokračovateľom KAMIN KONZULT– spoločnosti, ktorá vznikla špeciálne za účelom poskytovania technického poradenstva v oblasti komínovej a krbovej techniky a to nie len konečnému užívateľovi, ale aj odbornej verejnosti – projektanti, realizačné firmy, výrobcovia, medzi iným aj renomovaným firmám v oblasti komínovej a krbovej techniky. Aktivity sa vždy opierali o aktuálne informácie spojené s aktívnou účasťou pri normotvorbe (spracovanie európskych noriem), ale aj pri aktívnej účasti pri tvorbe predpisov, smerníc a technických pravidiel. Ako hlavný organizátor sme v spolupráci s firmou A-SICE pod záštitou Slovenského ústavu technickej normalizácie organizovali konferenčné dni vo všetkých krajských mestách Slovenska, kde sme laickej ale aj odbornej verejnosti sprostredkovali najnovšie informácie v oblasti komínovej a krbovej techniky, ktoré sa stretli s veľkým úspechom a záujmom.

Ako spoločnosť prostredníctvom nášho člena máme možnosť využívať poznatky nadobudnuté v oblasti skúšobníctva stavebných výrobkov s priamou špecializáciou na komínovú a krbovú techniku. Rovnako tak aj poznatky a vedomosti špecialistu požiarnej ochrany.

Zameranie spoločnosti sa rozšírilo v období, keď sme formou úžitkového vzoru priniesli na trh nový výrobok – tehlový systém komínového plášťa, ktorý sa vyrábal v spolupráci s firmou WIENERBERGER Slovensko. Následne na to sme produktovú radu rozšírili aj o systém komínového plášťa z požiarnych dosák v spolupráci so špecialistom na pasívnu požiarnu bezpečnosť stavieb spoločnosťou PROMAT. Na základe toho sme rozšírili naše pôsobenie aj na priamu kompletnú dodávku a montáž našich technických riešení.

Profilácia spoločnosti a jej pôsobenia na našom trhu sa dostala do súčasnej podoby po rozšírení aktivít o regulačnú techniku komínov a o kompletný technický a dizajnový návrh a výstavbu krbových portálov.

Všetky riešenia, ktoré Vám prinášame, sú založené na teoretických, ale aj praktických poznatkoch a tvoria ucelený komplet návrhu, dimenzácie, vyhotovenia a odovzdania diel s rôznou formou garancií, ako napr. garancia dlhodobého spaľovania a čistých dvierok pri horení,…

Našou snahou je a bude prinášať Vám našim zákazníkom komplexné riešenia spojené s Vašou spokojnosťou. Nevieme Vám garantovať najnižšie ceny v meste, ale určite maximálne technické riešenia bez kompromisov.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

S pozdravom

Ing. Stanislav Tkáčik
konateľ spoločnosti

 


Nezaručíme Vám „najnižšiu cenu v meste“, ale technické riešenie bez kompromisov
Vaša predstava a Vaše požiadavky = naše riešenie = individuálne navrhnutý, nadimenzovaný a vyregulovaný komín = 3D dizajnový návrh a realizácia krbového portálu = návrh zdroja tepla a príslušenstva = zakúrenie spojené s naplnením Vašich predstáv a Vašich požiadaviek

 


Kontakt

Kamin, spol. s r. o.
špecialista na komínovú a krbovú techniku
Harmíny 24, 082 21 Veľký Šariš
IČO: 36 504 475
www.kamin.sk
kamin@kamin.sk

Kontaktná osoba:
Ing. Stanislav Tkáčik
konateľ spoločnosti
+421 903 632 558
tkacik@kamin.sk