KAMINA - krby, pece, sporáky

KAMINA - krby, pece, sporáky

Spoločnosť KAMINA, s.r.o. je skúseným hráčom v obore stavby sálavých a hypokaustových stavieb, kachľových pecí, kozubov a pecí s teplovodným výmenníkom. Všetky stavby realizujeme na zákazku, teda kompletný servis od obhliadky, stavebného, grafického a rozpočtového návrhu realizácie. V našej ponuke nájdete všetky typy kozubových a pecných vložiek, ktoré sa vyrábajú a dovážajú na Slovensko s individuálnym ohľadom na konkrétne technické riešenie každej stavby. Zárukou kvality nie je len množstvo školení, ktoré firma absolvuje na Slovensku i v zahraničí, ale taktiež dlhoročné skúsenosti majiteľa spoločnosti, ktorý sa danému odboru aktívne venuje už viac ako 12 rokov.

Tak ako i v iných oblastiach života, aj pri stavbe krbu, či pece je potrebné si vždy dobre premyslieť, komu zveríte svoju dôveru. Často ide o investíciu vo výške niekoľko tisíc EUR s mnohokrát ťažkými zásahmi do interiéru. Ak je navyše pec hlavným zdrojom tepla, výber dodávateľa je v tomto smere kľúčovým aspektom vašej spokojnosti.

Cech Kachliarov a Krbárov - členstvoKvalita a spokojnosť sú našim cieľom. Radi vám pomôžeme pri rozhodovaní sa pre vhodný typ krbovej vložky, ako i samostatného dizajnu krbovej obstavby s ohľadom na odťahový systém a plnú funkčnosť krbového diela. Dodržiavaním technologických postupov vám garantujeme vysokú úroveň kvality a vašu spokojnosť počas celej doby používania.

Naša spoločnosť je členom Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej republiky s medzinárodnou pôsobnosťou.

 

Ponúkané služby

    sálavé stavby
    hypokaustové stavby
    kachľové pece
    kozuby a pece s teplovodným výmenníkom s možnosťou elektronickej regulácie
    stavba sporákov
    stavba pecí na pizzu
    stavba, vložkovanie a frézovanie komínov
    zapojenie teplovodných kozubových vložiek a piecok
    kompletný servis od obhliadky, stavebného, grafického a rozpočtového návrhu realizácie

Predaj tovaru

    kozubové vložky (teplovzdušné, teplovodné)
    rôzne druhy dymovodov
    stavebný materiál na stavbu kozubov, pecí a sporákov
    široký výber obkladových materiálov
    kozubové náradie, koše na drevo
    materiál na teplovzdušné rozvody a príslušenstvo
    predaj piecok
    internetový predaj
 

Vykurovacie systémy

Svojim klientom ponúkame realizácie viacerých vykurovacích systémov.
Klasická kachľová pec / Akumulačná pec

Klasická kachľová pec / Akumulačná pecPri klasickej kachľovej peci sa šamotovými tehlami vykladá ohnisko ako aj zabudované kanály (kachliar hovorí o “zapojených prieduchoch”), ktorými sú odvádzané dymové spaliny.

    Veľká akumulačná masa, tým dlho pretrvávajúce sálavé teplo
    Sálavým teplom zdravá klíma v miestnosti
    Dlhá doba rozkúrenia (väčšie intervaly prikladania)
    Na vykurovanie viacerých miestností vhodné len výnimočne

Srdcom klasickej kachľovej pece je spaľovací priestor so svojimi ventilačnými prieduchmi. Vypočítané presne podľa potreby tepla v miestnosti, optimálne využíva energiu paliva. Cestou do komína prechádzajú plyny zo spaľovacieho priestoru cez keramické prieduchy napriek korpusu pece. Na tejto ceste odovzdajú svoju energiu šamotovým tehlám v peci. Vďaka tomuto dômyselnému systému dosiahne klasická pec účinnosť až takmer 90%. V peci naakumulovaná energia sála potom z pece počas dlhej doby ako príjemné teplo do miestnosti. Klasická pec je ideálnym vykurovacím telesom na celé vykurovacie obdobie. Po jednom zakúrení stačia na kontinuálnu trvalú prevádzku 1 až 2 priloženia paliva za deň. Klasické pece sa plánujú individuálne pre tepelné potreby v rozsahu 2 až 6 kWh. Spaľuje sa v nich výlučné len drevo.
Teplovzdušná kachľová pec

Teplovzdušná kachlová pecZákladným princípom teplovzdušnej pece je čo najrýchlejšie ohriať vzduch a tento odovzdať do miestnosti. Studený vzduch z miestnosti sa zohrieva na vykurovacej vložke s výmenníkom tepla a cez vetracie otvory sa znovu vracia do miestnosti (do miestností).

    Rýchle teplo (ideálne ako doplnkové alebo prechodné kúrenie)
    V kombinácii s teplovzdušným/teplovodným výmenníkom vhodná na vykurovanie celého domu
    Vhodná na vykurovanie viacerých miestností
    S vodným nadstavcom vhodná na výrobu teplej vody
    Konštrukčné náklady nižšie ako pri klasickej peci a teda je aj cenovo výhodnejšia
    Sálanie tepla regulovateľné mriežkou na teplý vzduch

Prednosťou teplovzdušnej kachľovej pece je rýchle sálavé teplo. Pritom je vzduch z priestoru vedený ventilačnými otvormi na dne pece do korpusu pece. Tam obmýva horúcu vykurovaciu vložku a výmenník tepla z kovu, zohreje sa a ako teplý vzduch sa vracia hornou vetracou mriežkou spať do miestnosti. Tento prílev teplého vzduchu sa postará o rýchle zohriatie miestnosti. Vybavená kanálmi vedúcimi teplý vzduch teplovzdušná kachľová pec zohreje aj vzdialenejšie miestnosti.

Teplovzdušné pece sú vhodné na vykurovanie viacerých miestností.

Existujú aj vykurovacie vložky na báze vodnej techniky, ktoré je možné zapojiť do centrálneho zásobovania teplou vodou.

Na želanie prevezme riadenie pece elektronická riadiaca jednotka.

Kvôli svojej konštrukcii sú teplovzdušné pece vhodné aj na kúrenie s briketami z hnedého uhlia, vykurovacím olejom alebo plynom.
Kombinovaná kachľová pec

Kombinovaná kachľová pecKombinovaná kachľová pec predstavuje kombináciu teplovzdušnej pece a klasickej pece. Vo vnútri kachľovej pece je liatinová vykurovacia vložka so zabudovaným šamotovým systémom prieduchov. Horúce kovové plochy vložky zohrievajú vzduch v priestore, pokým dymové spaliny sú odvádzané zapojenými keramickými prieduchmi a tieto, ako v prípade akumulačnej pece, zohrievajú.

    Rýchle odovzdávanie tepla a dlho trvajúce sálavé teplo
    S vodným nadstavcom vhodné na výrobu teplej vody
    V kombinácii s teplovodným/teplovzdušným výmenníkom možné vykurovanie celého domu
    Možné zložitejšie tvary pece
    Vhodné pre vykurovanie viacerých miestností
    Sálanie tepla regulovateľné mriežkou na teplý vzduch

Ak ide o dokonalú symbiózu medzi rýchlo vznikajúcim a dlho trvajúcim teplom, kombinovaná kachľová pec je neprekonateľná. Spája zážitok z pohľadu na horiaci plameň so schopnosťou vykúriť celý dom.

Srdcom kombinovanej pece je liatinová vykurovacia vložka s napojenými keramickými prieduchmi.

Práve v dnešnej uponáhľanej dobe by malo aj kúrenie preukázať potrebnú flexibilitu. Jedno či pri klesajúcich denných teplotách krátkodobo stúpne potreba príjemného tepla, alebo má byt celú zimu prekurované, s kombinovanou pecou môžete ľahko splniť obe požiadavky.

Kombinovanú pec je možné prevádzkovať v otvorenom ako aj uzatvorenom systéme, dôležité je poradiť sa s odborníkom na pece.

Pod mottom “Kachlová pec vykuruje celý dom” je v spojení s teplovodnou technikou možné nielen vykurovať vzdialenejšie miestnosti alebo podporovať centrálne kúrenie, ale dokonca zásobovať teplom aj celý dom.

Aby sa zjednodušila obsluha je možné vybaviť kombinovanú pec aj automatickým uzatváracím zariadením.

Pre prevádzkovateľa to znamená:

    Vložiť drevo do pece
    Zapáliť ho
    Zatvoriť dvierka na peci

Zvyšok vyrieši automatika a v pravý čas zablokuje spaľovací vzduch. Okrem zvýšenia komfortu obsluhy sa tým vylúči aj chybná obsluha.
Hypokaustová pec

Hypokaustová pecKonštrukcia hypokaustovej pece je je podobná teplovzdušnej peci, avšak hypokaustová pec nemá ventilačné otvory. Prevádzkuje sa takpovediac “zatvorená”.

Aj tu sa studený vzduch zohrieva prostredníctvom vykurovacej vložky a výmenníka tepla, a klesá nakoniec na dno. Pritom je, podobne ako pri keramických prieduchoch, vedený kontrolovane kanálmi, ktoré sa týmto zohrievajú.

Tieto kanály sú už súčasťou vonkajšieho plášťa a tým zohrievajú miestnosť.

    Sálaním tepla zdravá klíma v miestnosti
    Vhodné na vykurovanie celého domu
    Náročnejšia konštrukcia je preto nákladnejšia

Vykurovanie celého domu

Princíp fungovania je podobný ako u teplovzdušnej pece, avšak vytvorený teplý vzduch sa neodovzdáva do miestnosti (alebo miestností), ale ostáva v kachľovej peci a prostredníctvom teplovzdušného/teplovodného výmenníka je vedený ďalej. Tento horúci vzduch zohrieva vodu, ktorá zásobuje centrálny vykurovací systém.

    Až do 61% celkovej energie vytvorenej pri spaľovaní sa môže absorbovať do horúcej vody. (regulovateľné)
    Povrchová teplota kachľovej pece je individuálne nastaviteľná
    Pri výpadku elektriny je možné v kachľovej peci ďalej kúriť, pozastavená je iba výroba teplej vody.
    Možné kombinovať s inými generátormi teplej vody.

Vykurovací krb

Vykurovací krbSpôsob fungovania vykurovacieho krbu je možné porovnať s teplovzdušným krbom. Avšak treba dbať na to, aby bola miestnosť, kde krb stojí, dostatočné veľká, pretože pri vykurovacom krbe je na rozdiel od teplovzdušného alebo kombinovaného krbu veľká časť vytvoreného tepla odovzdávaná cez veľké presklenie. Špeciálne pri dnešných typoch stavieb (nízkoenergetické alebo pasívne domy) môže veľmi rýchlo dôjsť k prekúreniu miestnosti, kde je krb umiestnený.

Plne podľa želania vlastníka sa krbová vložka obalí kachliarskou omietkou. Vykurovacie krby je možné vybaviť akumulačnými doskami z kovu alebo keramickými plynovými prieduchmi.

Ako je zrejmé už z názvu “krb”, vykurovací krb nie je žiadnou kachľovou - “pecou”.

Vykurovací krb má z dôvodu svojej konštrukcie (veľké presklenie) oveľa menšiu účinnosť ako kachľová pec a nie je ani vhodný na hlavné vykurovanie.

Silné stránky vykurovacieho krbu sú v tom, že vytvára atmosféru a podporuje hlavné vykurovanie v prechodnom období.

Odpovedajúc svojej konštrukcii je možné vykurovacie krby prevádzkovať len zatvorené. Preto sú dvierka týchto krbových vložiek vybavené samozatvárajúcimi sa dvierkami. Odborne sa tomu hovorí krbová vložka s konštrukciou I.

Vykurovacie krby je možné prevádzkovať aj na plyn, avšak vo väčšine sa vykurujú drevom.
Otvorený krb

Otvorený krbAko hovorí samotný názov, otvorený krb je možné prevádzkovať len otvorený. Na základe jeho konštrukcie sa otvorený krb nehodí na vykurovanie miestností. Jeho tepelný výkon sa obmedzuje na sálanie tepla z otvoreného ohňa.

Pre bezchybnú prevádzku potrebuje otvorený krb veľké množstvo spaľovacieho vzduchu. Tento vzduch si krb ťahá z miestnosti, kde stojí alebo prostredníctvom prepojenia so vzduchom v miestnosti. Na m² ohniskového otvoru potrebuje krb cca 360 m³ spaľovacieho vzduchu. Ak by toto množstvo nemohlo nerušene prúdiť, pomôže napojenie na vonkajší vzduch cez ventilačný kanál ku komínu.

Zvláštna pozornosť patrí v dome nainštalovaným vetracím zariadeniam. Ak by bol napríklad v kuchyni zapojený odsávač pár na stupni odsávania, mohlo by v miestnosti, kde je otvorený krb umiestnený dôjsť k nebezpečnému podtlaku. Potom vzniká nebezpečenstvo, že dymové spaliny nebudú stúpať do komína, ale budú vtiahnuté do miestnosti. Kontaktný spínač na okne (bezpečnostná poistka) by v takýchto prípadoch mohla zaistiť potrebnú bezpečnosť.

Otvorené krby potrebujú vždy komín. Toto platí aj pre otvorené krby, ktoré sú vybavené dvierkami na ohnisku. Nezávisle od toho, ci sú zatvorené alebo sa prevádzkujú so zatvorenými dvierkami.

Otvorený krb je podľa Vyhlášky o malých spaľovacích zariadeniach možné prevádzkovať len “príležitostne”. Tento pojem spresnil Vrchný správny súd Rheinland-Pfalz v Koblenzi v jednom rozhodnutí: Podľa tohto často citovaného rozhodnutia sa nesmie otvorený krb prevádzkovať viac ako 8 dní v mesiaci vždy po 5 hodín. V prípade neistoty sa v jednotlivých prípadoch odporúča opýtať sa miestneho úradu, miestneho kominárskeho majstra alebo staviteľa teplovzdušného kúrenia a pece.
Krbová pec

Čo si treba premyslieť pred kúpou krbovej pece?

Krbové pece nemajú účinnú akumulačnú masu. Preto po zakúrení veľmi rýchlo odovzdajú energiu do miestnosti, ale rovnako rýchlo opäť vychladnú. Kto chce mat teplo z krbu viacero hodín, musí neustále prikladať. Tiež by sa výhrevnosť krbovej pece mala orientovať podľa tepelnej potreby miestnosti, kde je krb postavený. To zabráni často pozorovanému prehriatiu miestnosti.

Krbové pece by mali spĺňať požiadavky modernej vykurovacej techniky. Cielené vzduchovody, regulátory vykurovacieho plynu a prídavné spaľovanie zabezpečujú optimálny výkon pri vyššej energetickej vytažiteľnosti a spaliny chudobné na škodliviny.

Krbové kachle môžu byt dimenzované pre vykurovanie pevným palivom ako aj zemným plynom.

Na trhu sa nachádzajú aj krbové pece, ktoré sú vybavené teplovodnou technikou. Týmto spôsobom je možné napojiť ich na centrálny ohrev vody a tak podporiť konvenčné vykurovacie zariadenia.
Peletová pec

Či peletové krbové kachle, peletový kotol alebo peletová vykurovacia vložka: Jedno majú tieto zariadenia spoločné. Energiu na vykurovanie čerpajú z obnoviteľnej suroviny dreva. Pelety sa výborne hodia na automatické vsádzanie do ohniska. Tým sa komfortom pri obsluhe tieto zariadenia takmer vyrovnávajú vykurovacím zariadeniam fungujúcim konvenčne na olej alebo plyn. Ale bez toho, aby sme sa museli zriecť sálajúceho tepla alebo pohľadu na horiaci oheň.

Novinkou sú na trhu paletové teplovodné pece. Tieto pece je možné zapojiť do centrálneho ohrevu vody a podporujú tým konvenčné vykurovacie zariadenia.
Kachľový sporák

Kachľový sporákAko už za čias starých mám sa ohnisko a rozvody vykurovacieho plynu kachľovej pece stavali od základu solídne z masívneho šamotového materiálu. Tento materiál výborne uchováva teplo, ktoré potom kachliarska omietka odovzdáva ako príjemné sálavé teplo do miestnosti.

Aj tento druh pece optimálne využíva energiu paliva. Predsa len je podobný základnej peci. Vo vnútri umiestnené keramické rozvody vedú vykurovací plyn cez pec do komína. Počas tejto cesty odovzdávajú svoju energiu akumulačnej mase pece. Pečenie potom nie je žiadny problém: Keď je potrebná rúra na pečenie, prepínacia klapka vedie vykurovacie plyny okolo rúry na pečenie. Sporáková platná z hrubého oceľového plechu alebo sivej liatiny umožňuje varným nádobám pevnú stabilitu. Ak si želáte, je možné do sporáka integrovať elektrospotrebiče, plynové spotrebiče, keramickú platnú, varnú panvicu, pracovnú dosku alebo výlevku. Dekoratívnou bodkou na záver je čelná fasáda, ktorá uzatvára ohnisko.

Pokiaľ v kuchyni nie je potrebné dodatočné vykurovanie prostredníctvom kachľovej pece, ponúka sa možnosť prenosného sporáku. Pokiaľ má sporák prispieť aj k vykurovaniu miestnosti, správnou voľbou bude sporák s nadstavbou.

Kachľový sporák však dokáže ešte viac: Ako takzvaný prekurovaní sporák je miestom na varenie a zároveň zdrojom vykurovania priľahlých miestností. Cez prieduchy sporáka je možné vykurovať v kachľovom sporáku, ktorý stojí v zadnejšej miestnosti. Možné je aj zapojenie kachľového sporáka do centrálneho zásobovania teplou vodou. K tomu sa kachľový sporák vybaví špeciálnou hydrotechnikou a zapojí sa na vykurovací obeh.

 

Kontaktné informácie - Kamina s.r.o.
Sídlo spoločnosti  Kontaktné údaje
KAMINA, s.r.o.

Školská 394/10
013 13 Rajecké Teplice
Slovenská republika

Predaj-poradenstvo-montáž-servis
Email:  kamina.eu@gmail.com
Mobil:  +421 948 159 954
Mobil:  +421 940 869 514
Fakturačné údaje  Kancelária a predajňa:
IČO:  45 652 503
DIČ:  2023078398
IČ DPH:  SK2023078398
Bankové spojenie:  4016978378/7500
IBAN:  SK 66 7500 0000 0040 1697 8378
SWIFT:  CEKOSKBX
Zápis:  OR Okr. súd Žilina Vložka číslo: 53220/L

KAMINA, s.r.o.
Škultétyho 5, 010 01 Žilina
Email:  kamina.eu@gmail.com
Mobil:  + 421 948 159 954
Mobil:  + 421 940 869 514
Poznámka:  Treba si dohodnúť stretnutie telefonicky

https://www.kamina.sk