Kozuby & Pece - Daniel Gerbel

Kozuby & Pece - Daniel Gerbel

  Kozuby

 

Výstavba kozubov a komínových systémov

Kompletná realizácia kozubov a kachlí podľa prianí zákazníka a s tým spojené kompletné zaobstaranie potrebného materiálu (krbová vložka, stavebný materiál, kamenný obklad, ...) na výstavbu kozuba. Ponúkame Vám profesionálnu výstavbu kozubov, opierame sa o dlhoročné skúsenosti. Vybrať si môžete z našich predošlých realizácií alebo podľa Vašich prianí dokážeme uspokojiť vaše požiadavky.

Predaj

    Krbové vložky a pece od slovenských výrobcov (Pokrok, KZP)
    Komínové systémy Prespor, Schiedel
    Špeciálne stavebné materiály - izolačný materiál, tvárnice, špeciálne omietky, ...         
    Kamenné obklady a drevené rímsy -  Spišský travertín, mramor, žula, štuky ...
    Dymovody - kolená, rúry a objimky k pripojeniu na komín
    Prúdenie horúceho vzduchu - ventilátory, tepelné výmnenníky, flexorury, vstupné a výstupné mriežky ...
    Spotrebný materiál - keratmel, pecný tmel, sieťka, hlin. fólia, čistič ...
 

 

  Elektrické kozuby

 


Elektrické krby ponúkajú najlepšiu kvalitu, najlepšiu cenu a najväčší výber. V mnohých modeloch sa používa ako imitácia skutočné uhlie. Imitácia dreva je ručne maľovaná a pôsobí tak veľmi presvedčivo. Všetky modely môžu byť použité aj bez toho ,aby vyhrievali. Takto využitý krb je pekným doplnkom Vášho interiéru. Mnohé modely majú termostat a všetky výrobky Burley majú 100%-nú účinnosť. Samozrejmosťou je CE certifikát. Nájdite si čas a preštudujte si náš katalóg a nájdete čo by bolo najlepšie pre Váš domov. Garantujeme Vám „teplý „ zážitok.

DOTyKOVÝ SeNZOr - ovládajte Váš oheň jednoduchým stlačením gombíka na vrchu telesa s patentovanou technológiou od Burley.

DOTyKOVÝ SeNZOr „VZDIAleNÝ OD TeleSA“ - umiestnite si tento senzor na výhodné miesto, aby vaše ovládanie telesa bolo ešte jednoduchšie. Dbajte na to, aby bol umiestnený mimo dosahu detí.

ĎIAlKOVÉ OVlÁDANIe – Vám umožní pohodlné ovládanie aj z väčšej vzdialenosti.

IONIZer - zdravé negatívne ióny zlepšia kvalitu vzduchu vo vašej miestnosti.

OVlÁDANIe - všetky elektrické telesá s technológiou„ senza switch“ môžete ovládať aj vypínačmi a regulátormi priamo na telese.

VeNTIlÁTOr – všetky „senza switch“ modely sú vybavené ventilátorom, ktorý fúka do miestnosti príjemný teplý vzduch.

FuNKCIA „CHlADNÝ VZDuCH“ – funkciu ventilátoru môžete využiť v teplých mesiacoch aj

bez toho, aby bol do miestnosti vháňaný teplý vzduch. Zapnete iba ventilátor a z telesa začne vychádzať nezohriaty vzduch.

 

 Komínové systémy


 

                                                                 Kominový systém PRESPOR NOV UNIVERZÁL tvorí ucelený systém určený k zhotoveniu suchých samostatných komínov s prirodzeným odvodom spalín (voľný ťah).
Komínový systém PRESPOR NOV UNIVERZÁL je vyhotovovaný ako trojvrstvový s keramickou komínovou vložkou, s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien umiestnených v pláśťovej tvarovke z ľahčeného betónu. konštrukcia komínového systému PRESPOR NOV UNIVERZÁL vytvára možnosť zadného odvetrania, ktoré je nevyhnutnou súčasťou likvidácie akejkoľvek vlhkosti vznikajúcej v komíne jednoduchou formou - vysušením.
                                                                                     Komínový systém PRESPOR NOV UNIVERZÁL je určený pre ručnú montáž a je dodávaný po jednotlivých komponentoch podľa návodu na montáž dodávaného s jeho kúpou. Na rýchle a presné založenie komínového systému slúži komínová päta (prefabrikovaný kompletizovaný trojvrstvový dielec komína).
Komínový systém PRESPOR NOV UNIVERZÁL - neoddeliteľná súčasť Vášho kvalitného spotrebiča plynných, kvapalných a pevných palív.

 

 

Krbové vložky   


Krbové vložky sú určené na spaľovanie pevného paliva (drevo, drevené brikety). Krbové vložky sú vyrobené z oceľového plechu. Ohnisko vložky je tvorené šamotovými platňami, ktoré chránia oceľový plášť. Sklo krbovej vložky je vyrobené zo žiaruvzdorného keramického skla o hrúbke 4 mm a je odolné až 750 °C. Ku krbovým vložkám je možné doobjednať aj druhý plášť, ktorý slúži na rozvod tepla pomocou ventilátora do miestnosti.

T E C H N I C K É   P A R A M E T R E

Tepelný výkon 9 - 11 kW
Hmotnosť vložiek  80 - 135 kg
Vykurovaný objem  150 - 270 m3 priestoru

Ponúkame krbové vložky v prevedení s výsuvnými dverami nahor, s otváraním do strany v troch základných tvaroch 

 

 Kamenné obklady

Na stvárnenie a konečnú úpravu kozubov sa používajú rôzne kamenné obklady, drevené rímsy, omietky. Ponúkame kamenné obklady kozubov:

 

  Kontakt

 

Adresa:
Kozuby & Pece - Daniel Gerbel
Hrobákova 20
851 02  Bratislava 5
Slovakia

Att:  Daniel Gerbel
Tel.:  0944 257 075
0903 423 216

E-mail:  daniel.gerbel@mojkozub.sk
Web:  www.MojKozub.sk