Krby-Pece P&P, s.r.o.

Krby-Pece P&P, s.r.o.

 História a súčastnosť firmy

Korene firmy siahajú do 30. rokov minulého storočia, kedy sa jeden z členov rodiny Šimunekovcov začal venovať stavaniu dodnes ešte funkčných pecí a sporákov. Kachliarstvo sa v tejto rodine stalo niekoľkoročnou tradíciou, pretože sa dedilo z pokolenia na pokolenie. V 60. rokoch sa kúrenie tuhým palivom stalo menej atraktívnym a záujem o stavbu pecí načas poklesol. Z tohto dôvodu sa rodina Šimunekovcov začala okrem stavania kozubov a pecí venovať obkladaniu i dláždeniu nielen na území Slovenska, no taktiež v susednom Rakúsku, či Nemecku. Keď mladší z rodiny Šimunekovcov dovŕšil 15 rokov, zaúčal sa u svojho otca.

V roku 1999 Peter Šimunek starší začal so stavbou teplovzdušných kozubov pre jednu novozámockú firmu. V roku 2003 sa osamostatnil a o rok neskôr sa k nemu pridal aj jeho syn. Keďže obaja sa volajú Petrovia, vznikol názov firmy P&P. V súčastnosti sa firma zameriava na stavbu teplovzdušných kozubov, kachľových sporákov a pecí s maximálnou precíznosťou. V roku 2003 vstúpila firma do Cechu kachliarov Slovenska, ktorý sa stará o odbornosť svojich členov a zabezpečuje, aby sa na stavbu používali len materiály na to určené. Našim zákazníkom zaručujeme maximálne kvalitnú prácu vykonávanú kvalifikovanými odborníkmi.

MAPA SÍDLA FIRMY
Našu firmu nájdete na adrese J. Šimora 753/5 v Nových Zámkoch. 


NÁJDETE NÁS

    J. Šimora 753/5
    940 52 Nové Zámky
    S l o v e n s k o
    Telefón1: +421 905 330 991
    Telefón2: +421 918 797 483
    E-mail: krbypece@gmail.com
    E-mail: krbarsimunek@gmail.com
https://www.krby-pece.sk