Martin Hvožďara - krby

Martin Hvožďara - krby

o nás

     Naša firma pôsobí v oblasti výstavby krbov od roku 2003. zaoberáme sa výstavbou interierových moderných, klasických krbov a kachlí na celom západnom slovensku.

Ďalej ponukame dodatkové služby spojené s výstavbou krbov a kachlí.

Vďaka pravidelnému školeniu dodávatelských firiem sme Vám schopní ponúknúť najnovšie technológie a designové trendy na európskom trhu.

Naše služby zahrňuje komplexný servis spojený so stavbou krbu

·        poradenstvo pri výbere krbovej vložky – spotrebiča

·        zpracovanie 3D návrhu finálnej podoby krbu v danom priestore

·        zabezpečenie krbovej vložky – spotrebiča

·        zabezpečenie stavebného i dekoračného materialu a doplnkov

·        prípravné a dokončovacie práce spojené so stavbou krbu

·        dodatkové interiérové práce

.        revízne správy

 

Prečo využiť naše služby?

 

Naša firma sa orientuje predovšetkým na prianie a želani e zákazníka a v priamej spolupráci s dodávateľmi sa snaží víjsť maximálne v ústrety jeho požiadavkám. Uvedomujeme si, že zákazník býva často časovo zaneprázdnený. Z tohto dôvodu kladieme dôraz na našu časovú flexibilitu a to vo všetkých fázach projektu.

 

V našej rozšírenej ponuke Vám ďalej ponúkame ekonomicky výhodnú a zároveň environmentálne prijateľnú formu vykurovania či chladenia obytných a komerčných objektov prostredníctvom tepelných čerpadiel, ako moderných technologických zariadení.

Špecializujeme sa na progresívne a inovatívne technológie v oblasti využitia prírodných obnoviteľných zdrojov energie. Tieto zariadenia pracujú s maximálnou energetickou efektivitou a poskytujú pre užívateľa vysoký prevádzkový komfort.

S prihliadnutím na vývoj cien energií, zemného plynu a organických fosílnych palív, využívať v maximálnej miere energie z prírodných obnoviteľných zdrojov (OZE).

Našou motiváciou je:

navrhovať profesionálne technické riešenia a úspešne inštalovať zariadenia od popredných svetových výrobcov.

Úzka spolupráca so špičkovými výrobcami tepelných čerpadiel, nám umožňuje navrhnúť zákazníkom aj neštandardné zariadenia, ktoré sú konštrukciou a výbavou prispôsobené ich individuálnym požiadavkám. Ponúkame aj technologické celky na vykurovanie či chladenie s tepelnými čerpadlami vyrobenými na špeciálnu objednávku.

 

Dodávame a inštalujeme:

·        Vykurovanie/chladenie tepelnými čerpadlami

·        Podlahové a radiátorové vykurovanie

·        Fan – coily, podlahové konvertory, chladené stropy

·        Klimatizácie a nútené vetranie

·        Rekuperácia a spätné získavanie tepla

·        Solárne systémy

·        Výroba a akumulácia teplej vody

·        Meranie a regulácia

 

Ponúkame odborné služby:

·        Odborné poradenstvo v tepelných technológiách

·        Návrhy technológií na vykurovanie a chladenie

·        Spracovanie projektov

·        Dodávka a montáž zariadení a rozvodov vykurovania, chladenia,klimatizácie, elektroinštalácie, meranie a regulácie

·        Energetické audity budov

·        Záručný a pozáručný servis

 

 

Ďalšou prijoritou je spokojnosť zákazníka.

 

Veríme, že Vás naša ponuka naších služieb zaujala a stanete sa tak naším ďalším spokojným zákazníkom

 

Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie

je v súčasnosti  považovaný za jeden z najpríjemnejších spôsobov zabezpečenia tepelnej pohody.

Podlahové a stenové vykurovanie je moderný nízkoteplotný sálavý systém vykurovania, vhodný do miestností s akýmkoľvek účelom využitia.Správnym návrhom a kvalitnou realizáciou podlahového vykurovania, doplnené o vhodnú reguláciu je možné dosiahnuť približne 20 - 25% úsporu tepla.

Je to veľmi progresívny spôsob vytvárania tepelnej pohody s reálnou ekonomickou návratnosťou. Energeticky úsporné podlahové či stenové vykurovanie je výhodné kombinovať s ekologickými a  efektívnymi tepelnými zdrojmi ako sú tepelné čerpadlá.

Filozofia podlahového vykurovania                        

Za ideálne sa považuje vykurovanie s takým vertikálnym rozložením teplôt, kde v oblasti hlavy stojaceho človeka je teplota vzduchu o 2 až 3°C nižšia ako pri nohách. Pri horizontálnom rozložení teplôt by mala mať teplota vo všetkých rovinách rovnakú hodnotu. K uvedenému príkladu sa najviac približuje spôsob vykurovania teplovodným podlahovým systémom.

Princíp podlahového vykurovania

spočíva v systéme špeciálnych hadíc zabudovaných v podlahe. Sústavou hadíc v podlahe preteká vykurovacia voda, ktorá cez stenu hadice odovzdáva teplo podlahovej vrstve - poteru. Hadice sú najčastejšie zaliate v betónovej vrstve, ktorej priemerná hrúbka sa pohybuje okolo 6,5 cm. Na zálievku rúrok sa používajú aj hotové samonivelizačné zmesi, ktoré sú vyrobené na báze sadry. Z nich sa pripravuje tzv. anhydritový liaty poter.
Takto vzniká veľkoplošné vykurovacie teleso, ktoré má vďaka svojej hrúbke dobré akumulačné vlastnosti a samoregulačnú schopnosť.

Praktické skúsenosti

Pri podlahovom vykurovaní je dôležité správne navrhnúť hustotu pokládky hadíc v jednotlivých okruhoch. V prípade nesprávnej hustoty môže nastávať prekurovanie alebo naopak nedokurovanie miestností.

Problémy môže spôsobovať byť aj odlišný priemer hadíc v jednom rozdeľovači okruhov, kde pri prevádzke vznikajú nerovnomernosti v prietoku vykurovacieho média.

Následkom toho vznikajú rozdiely v distribúcii tepla v jednotlivých častiach vykurovaného objektu.

Dôležitá je aj kvalita betónového poteru.

Betón by mal mať rovnakú hustotu, hrúbku a dilatačné špáry medzi jednotlivými okruhmi a stenami.

Pozor na postupnú nábehovú vykurovaciu skúšku po vyzretí poteru.

Pozor na správny výber podlahovej krytiny.

Zverte návrh a realizáciu podlahového vykurovania odbornej firme.

 

 Rekuperácia tepla


Rekuperačné jednotky sú zariadenia na spätné získavanie tepelnej energie zo vzduchu. Sú to kompaktné vzduchotechnické zariadenia, ktoré prostredníctvom statického doskového alebo pohyblivého rotačného rekuperátora – výmenníka (vzduch –vzduch)  zachytávajú tepelnú energiu z odsávaného vzduchu a toto teplo odovzdávajú prívodnému vzduchu a vetranému priestoru späť.

Rekuperačné výmenníky sú väčšinou vyrobené z kovových platní s dobrými teplonosnými vlastnosťami. Väčšinou sa používajú tenké hliníkové plechy spájané spájkou v ochrannej atmosfére alebo sú zlepené  špeciálnym lepidlom. V súčasnosti sa kvôli znižovaniu výrobnej ceny zariadenia s úspechom používajú aj plastové, či dokonca papierové výmenníky. Papierové výmenníky dokonca zachytávajú vlhkosť a nedochádza tak k poklesu relatívnej vlhkosti vo vetranom priestore.

Rekuperátory majú takú účinnosť, že dokážu zachytiť zo vzduchu až 85% odvádzaného tepla . Ich použitím tak výrazne zredukujeme množstvo dodanej energie na opätovné dohriatie čerstvého vzduchu privádzaného potrubím do priestoru a tím aj prevádzkové náklady na vykurovanie.

Rekuperačné jednotky sa často spomínajú v súvislosti s pasívnym domom kde je potrebné zabezpečiť umelé vetranie. Obvodové plášte pasívnych domov majú kvôli vysokému tepelnoizolačnému koeficientu  minimálnu vzduchovú priepustnosť a vetranie oknami v zimnom období je neekonomické.

V škandinávskych krajinách, kde sú pasívne domy vzhľadom na chladné klimatické pásmo veľmi rozšírené, je aj technológia riadeného vetrania veľmi používaná.

Riadené vetranie tak zabezpečuje v dome pravidelnú výmenu vzduchu, stabilnú vlhkosť a vďaka účinným filtrom aj vyššiu čistotu vzduchu , čo ocenia ľudia náchylný na prachové alergie.

Neodmysliteľnou súčasťou moderných vzduchotechnických jednotiek určených na 100% výmenu vzduchu v priestore pri zachovaní stabilnej teploty, prípadne vlhkosti, sú rekuperačné výmenníky. Jednotky môžu byť vyhotovené do vonkajšieho prostredia odolné voči poveternostným vplyvom, alebo do vnútorného prostredia určené na umiestnenie do interiéru domu.

Na riadené vetranie domov či bytov sú určené malé kompaktné zariadenia so vstavanou reguláciou a veľmi tichou a úspornou prevádzkou.

Návrh a inštaláciu zariadenia by mala vykonať odborná firma. Pri inštalácii riadeného vetrania je potrebné počítať s potrubnými rozvodmi po celom dome. Každá vetraná miestnosť by mala mať zabezpečený prívod aj odsávanie vzduchu cez distribučný prvok (mriežka, tanierový ventil). Povrch rozvodov potrubia by mal byť tepelne aj hlukovo zaizolovaný a musí obsahovať klapky na za regulovanie množstva vzduchu. Na výstupe potrubia z rekuperačnej jednotky by mal byť osadený tlmič hluku, ktorý zabraňuje šíreniu hluku z ventilátorov po rozvodnom potrubí.

 

 Chcete sa dozvedieť viac o krboch?

 

infokrby-novemesto.sk

 

tel.: +421 918 650 144

 

hvozdara.martin@gmail.com

 

Prevádzka:

 

v Bratislave - časť Nové Mesto

Turbínová 1, areál PRESPOR, budova Alfa
831 04 Bratislava

 

v Novom Meste nad Váhom

 

krbové štúdio

Tehelná 2166/85 (areál Tília)

915 01 Nové Mesto nad Váhom

JE ZRUŠENÁ

Sídlo spoločnosti:

Súš 2459

916 01 Stará Turá

ICO: 40274501

ICDPH: SK1020120849

 

Privát:

Lieskovská 9

915 01

Nové Mesto nad Váhom

https://www.krby-novemesto.sk