Mgr. Stanislav Macko - EKOTERM

Mgr. Stanislav Macko - EKOTERM

Ekoterm

vykurovanie celého domu, poradenstvo, výstavba a rekonštrukcia kachlových pecí, sporákov, kozubov, kozubových (krbových) vložiek - od návrhu po realizáciu

Kachlová pec, dominanta každého interiéru, overená stáročiami

________________________________________________________________________

Kachlová pec je vykurovacie zariadenie s plášťom zhotoveným z kachlíc, alebo kombinovaním kachlíc a omietnutých častí.  Kachľová pec  patrí  medzi  vykurovacie  telesá  s nízkou povrchovou teplotou  (je vhodná pre rodiny s malými deťmi)  a  veľkou výhrevnou plochou.   Takto  sa  vykuruje   miestnosť rovnomerne,  a  vertikálne  rozloženie  teploty v priestote  je  optimálne.   Charakteristickým  znakom  kachľove j pece  je akumulačná schopnosť.   Funguje  na   princípe  absorbovania  tepelnej energie  z  ohňa  do konštrukcie pece.  Vysoká teplota sa pomaly odvádza  cez plášť formou  sálavého tepelného žiarenia šíreného všetkými smermi do miestnosti. Kachľová pec sa skladá z o šamotového ohniska, z  ktorého prúdia spaliny cez šamotové prieduchy.  Tam  odovzdajú svoju tepelnú  energiu telesu pece a ochladené odchádzajú komínom.  Šamotové teleso aj keramické kachlice, z ktorých je pec, sú  schopné  akumulovať teplo  a  dlhodobo  vyžarovať do  priestoru.   Pec  je  schopná  súčasne akumulovať a  aj vyžarovať teplo do priestoru.
Kachlová pec môže byť postavená aj v troch miestnostiach, ktoré vykuruje, pričom má jedno spoločné ohnisko a za pomoci teplovzdušného výmeníka môže zároveň vykurovať ďaľšie miestnosti na poschodí alebo v podkroví. Súčasťou kachlovej pece môže byť aj rúra na pečenie, teplovodný výmeník a boiler, ktorý za pomoci využitia zvyškového tepla z ohniska predhrieva vodu na cca 60 stupňov celzia. Lavica na sedenie alebo ležanie, ktorá je súčaťou pece, je príjemným miestom na trávenie voľných chvíľ.

Správnosť rozhodnutia pre kachľovú pec potvrdzujú aj jej minimálne prevádzkové náklady a vysoká účinnosť pri minimálnej spotrebe dreva. Interval nakladania je v priemere 24 h. Pec pri používaní suchého dreva stačí čistiť približne raz za mesiac.

Pre porovnanie jednotlivých druhov vykurovania si môžete pozrieť nasledovnú tabuľku.

x

Priemerná účinnosť

Interval prikladania dreva

Interval čistenia popola

Klíma v miestnosti

Pravá kachľová pec

85 – 90 %

24 h

2 mesiace

výborná

Kachľový sporák

do 50 %

2 – 4 h

1 deň

dobrá

Kovová kozubová vložka

30 %

2 – 4 h

1 deň

nevhodná

Otvorený keramický kozub

do 15 %

1 h

1 – 2 dni

dobrá

 

Sporák je, bol a bude ustredným bodom obytnej častí domu, hlavne kachlový. Sporák je už niekoľko storočí jedným z najdôležitejších zariadení, ktoré v dome máme. Za pomoci sporáka môžeme: vykúriť kuchyňu a niekedy aj celý dom ak sa do neho riadne prikladá. Dá sa na ňom variť a vyprážať, hreje hneď po zakúrení a dá sa v ňom piecť.

Krbová vložka je novým vývojovým prvkom pri zvyšovaní účinnosti otvorených kozubov z 5-10% na 45-75%, tým sa niekoľkokrát zníži spotreba paliva. Teploodolné kremičité sklo zabraňuje prenikaniu spalín do miestnosti. Výrazne sa zvýšila bezpečnosť prevádzky. Na trhu existuje veľa druhov krbových vložiek s rôznym výkonom. Za pomoci teplovzdušných rozvodov je možné vykurovať viac miestností. Konečný vzhľad krbovej vložky ovplyvňuje architektonický návrh a použité materiály.

 

Pri výstavbe pecí, kozubov a krbových vložiek kladieme veľký dôraz na kvalitu prevedenia,

dodržanie dohodnutých termínov výstavby a bezpečnosti pri prevádzke.

 

Ekonomika 

     V súčasne dobe pri neustálom náraste cien energií je otázka vykurovania stredobodom záujmu tak odborníkov ako aj laikov. Neobnoviteľné zdroje energie, ropa a plyn, sú stále drahšie, preto vykurovanie drevom, ktoré  je obnoviteľným zdrojom, sa stále viac dostáva do popredia. Vykurovanie drevom je o 70% lacnejšie ako plynom (náklady na vykurovanie celého  domu  kachľovou  pecou  sa  za sezónu  pohybujú medzi  3000  až 8000 korún,  v závislosti od  ceny dreva, veľkosti pece a doby vykurovania). Maximálna denná dávka suchého dreva do kachlovej pece je asi 30 kg, čo je za mesiac asi 1,2 metra kubického dreva. Z 1 kg dreva, pri dobre navrhnutej a zhotovenej peci získame až 3,5 KWh energie. Kachlová  pec  naakumuluje  teplo  a  odovzdáva  ho do miestnosti cca 24 hodín.  Pri spaľovaní v pravej kachlovej peci, vzniká teplota okolo 1000 stupňov celzia, čím sa vytvára a spaľuje drevný plyn. Dôsledkom čoho je minimálne množstvo popola, ktorý pozostáva výlučne z mimerálnych látok.

     Cena je závislá od typu kachlovej pece, jej velkosti, členitosti,  výrobcu kachlíc a prídavných zariadení (rúra na pečenie, teplovzdušný výmenník, boiler, teplovodný výmenník).

     Dôvody prečo sa rozhodnúť pre vykurovanie pravou kachlovou pecou

     vysoká účinnosť vykurovania, až 90%, tým aj dobrá ekonomika prevádzky

     nezávislosť na dodávkach energií

     relatívne nízka teplota povrchu pece

     vyžarovanie príjemného sálavého tepla

     súčasné akumulovanie a vyžarovanie tepla do miestnosti

     pec stačí čistiť približne raz za mesiac

     interval prikladania je až 24 hodín, v závislosti od tepelných strát domu

     výrazný estetický prvok interiéru a nadčasovosť
 

 Ekologické spaľovanie  -   kúrenie drevom je ekologické vzhľadom k tomu, že množstvo prijatého CO2  =  množstvu vydaného CO2   drevo neobsahuje zlúčeniny síry a ťažkých kovov; absolútne množstvo CO2 vylúčeného horením dreva je 40 až 50 krát menšie, ako pri spaľovaní iných druhov palív.  Drevo je súčasne obnoviteľný zdroj. Spalovanie dreva a drevených brikiet je nedocenené. Spaľovanie dreva v kachlovej peci prináša teplo a minimálne zaťažuje životné prostredie. Vysadené stromy alebo kultivované lesy vyrábajú kyslík. Ich spaľovaním a rozpadom vzniká oxid uhličitý, ktorý stromy potrebujú na fotosyntetickú asimiláciu, teda na tvorbu kyslíka. Drevný popol je zároveň výborným hnojivom.

 

Zdravie. 

 

   Pri výstavbe pravých kachlových pecí sa používajú kachlice, šamot a kachliarska hlina, prírodné materiály,ktoré majú výborný vplyv na zdravie - produkujú záporné ióny. Záporné ióny majú kladný vply na okysličovanie krvi, čo vhodne ovplyvňuje psychický stav, zdravie človeka a celkovú duševnú pohodu . Nedostatok záporných iónov, ktoré nastáva pri vykurovacích telesách s kovovou vložkou, spôsobuje útlm vyššej nervovej sústavy, nervozitu a bolesti hlavy. Na trhu sa nachádzajú nie veľmi lacné ionizátory vzduchu, ktoré kachlová pec plne nahrádza. Vlnová dĺžka tepla vyžarovaného kachlovou pecou, ktoré sa nazýva aj mäkké teplo, je veľmi príbuzná  slnečnému  žiareniu,  takže  je  veľmi  príjemná  a  prospešná pre  ľudský organizmus. Pri kúrení kachlovou pecou nenastáva vírenie prachu, preto je veľmi vhodná pre alergikov a astmatikov. Ďaľším prínosom  kachlovej pece je sálavé teplo, ktoré ocenia hlavne osoby s reumatickými ťažkosťami.

 

Kontakt:

Mgr. Stanislav Macko, tel: 0903553598

Pavol Bolf,    tel : 0904511878

Dubičie 7,  962 37 Kováčová

https://www.ekopece.sk