Miroslav Kubala KM-KACHLIARSTVO A KRBY

Miroslav Kubala KM-KACHLIARSTVO A KRBY

Naša firma vznikla v roku 2007. Sme riadnym členom Cechu kachliarov a krbárov Slovenskej Republiky Bratislava a Slovenského cechu krbárov a kachliarov Banská Bystrica.
Poskytujeme

    Stavbu krbov, kachľových pecí a sporákov (dodávame kompletný materiál)
    Rekonštrukcie krbov, starých kachľových pecí a sporákov
    Záručný a pozáručný servis

Na stavbu daného diela poskytujeme 2 roky záruky, na krbovú vložku podľa priloženého záručného listu od výrobcu.

Postup stavby diela

    Obhliadka miesta stavby diela – komunikácia so zákazníkom ( výber vykurovacieho telesa, vzhľadu a funkčnosti diela.)
    3D návrh diela na dotvorenie interiéru
    Predbežná cenová ponuka
    Dohoda o vyhotovení diela: zmluvné strany, predmet zmluvy – dielo, platobné podmienky, čas trvania prác
    Realizácia diela – odborná činnosť s certifikovaným materiálom, vrátane uskutočnenia skúšok zapojenia diela podľa noriem a protipožiarnych predpisov

 

Krb je špeciálne zariadenie určené na udržiavanie ohňa v dome. V minulosti krb slúžil výlučne praktickým účelom - na vykurovanie obydlia a ako miesto na varenie. Dnes sa často stretávame s krbmi, ktoré majú iba dekoračný význam. Krb je väčšinou umiestnený v centrálnej časti domu, tak, aby vykuroval celý priestor domu.

Krb je zložený z niekoľkých častí, ktoré dohromady tvoria celé vykurovacie zariadenie.

    ohnisko - miesto kde je udržiavaný oheň a kam se prikladá horľavý materiál
    popolník - miesto pod ohniskom, kam padá odpadový materiál vzniknutý horením, sú to nevyhorené časti paliva, čiže popol
    komín - zariadenie, ktorým sú odvádzané plynové spaliny vzniknuté spaľovaním paliva (jeho oxidáciou).

V dnešnej dobe si čoraz viac ľudí necháva postaviť do nového (alebo aj prerábaného) domu krb. My Vám pomôžeme zorientovať sa v širokej ponuke krbov a všetkého, čo s nimi súvisí. A ako poznáte dobrý krb? Tu je niekoľko tipov:

    dobré rozloženie tepla v miestnosti
    dobrá akumulačná kapacita, pomalé odovzdávanie tepla do miestnosti aj po vyhorení ohňa
    správny výber krbovej vložky - aby bola dostatočne účinná pre priestor, ktorý má krb vyhrievať
    primeraná spotreba dreva

 

Kuchynské sporáky na pevné palivo sú špecifickou súčasťou niektorých domácností. Ich stavba vyžaduje špeciálny prístup a  dobre premyslený postup. Rozhodnutie je vždy individuálne na zákazníkovi. Podľa priania vieme zhotoviť sporák s rúrou na pečenie, špeciálne pece na chlieb, či pizzu, zaoberáme sa aj rekonštrukciou starých kachľových alebo murovaných kuchynských pecí, pri ktorých využívame múdrosti starých majstrov. Tie kombinujeme s modernými technológiami a najnovšími postupmi. Jednoduchšou variantou kuchynských sporákov sú prenosné sporáky, ktoré sú dostupné buď s rúrou na pečenie alebo bez nej. Oproti murovaným majú menšiu akumulačnú schopnosť, to znamená, že vyžarujú teplo iba ak v nich horí oheň. Teplo, ktoré vyprodukujú, sála hlavne do varnej platne alebo do rúry. Podľa individuálnej požiadavky vieme zhotoviť aj sporák, v ktorom sa spája tepelná úprava jedál s akumulačnou schopnosťou kachľovej pece.

 

Kachľová pec sa vyznačuje produkciou príjemného, sálavého tepla. Mäkké tepelné žiarenie sa od pece šíri rovnomerne, všetkými smermi, tým pádom nenastáva cirkulácia vzduchu a vírenie prachu. Princíp kachľovej pece je v akumulácii tepla, ktoré je zabezpečené systémom keramicko-šamotových ťahov. Vysoká tepota z ohniska je pomaly odvádzaná cez keramicko-šamotové ťahy vo forme sálania tepelného žiarenia do priestoru, kde  sa postupne odráža od stien a predmetov a zohrieva vzduch v miestnoti. Teplo produkované kachľovou pecou dokáže vyvolať u človeka tepelnú pohodu už pri menších teplotách ako klasické ústredné kúrenie, teda miestnosti netreba zbytočne prekurovať. Kvalitná a bezpečná kachľová pec je tiež zárukou úspory dreva - pri jednom priložení dokáže produkovať teplo až niekoľko hodín. Môžme spomenúť aj liečivé účinky kachľových pecí - ich žiarenie je podobné slnečnému, pomáha pri prechladnutí, nádche, astme, alergii (tým, že nevíri prach), uvoľňuje stres a navodzuje duševnú pohodu.

 

Hybridná pec predstavuje kombináciu teplovzdušného krbu a kachľovej pece. Využíva dva spôsoby dodania tepla: sálaním a konvenciou. Pri konvencii robí ohriaty vzduch v miestnosti kolobeh (teplovzdušný krb), pri sálaní sa nahreje vykurovacie teleso a to sála teplo rovnomerne po miestnosti (kachľová pec).

Hybridná pec má špeciálnu hybridnú krbovú vložku, ktorá je obostavená akumulačným materiálom (kachlicami, šamotom). Nesmú chýbať regulovateľné mriežky na ohriaty vzduch.
Fungovanie hybridnej pece

Kým je v miestnosti zima, hybridná pec funguje ako teplovzdušný krb (mriežky sú otvorené). Keď je miestnosť vyhriata, teplo sa akumuluje a uskladní do kachlíc (mriežky sú uzavreté), potom sa postupne šíri sálaním. Naakumulované teplo je zdravšie, doporučované najmä alergikom.

KM - KACHLIARSTVO A KRBY

Kubala Miroslav
Valča č.483
038 35 Valča

tel: +421 918 567 372
e-mail: peciar@peciar.eu

https://www.peciar.eu