Miroslav Sakáč, KRBY - SPIŠ

Miroslav Sakáč, KRBY - SPIŠ

Kachľová pec je tak kvalitná,akým je kvalitný kachliar.

  Pred 12 rokmi som stál pred rozhodnutím,či sedieť na  dvoch stoličkách,alebo len na jednej.Nepoznám však polovičnú prácu - vyhrala alternatíva 2.Naša rodinná firma nejde  za svojim cieľom  po osvedčenom turistickom chodníku,ale neoslovila nás ani pohodlná vydláždená cesta.My za svojim cieľom ideme svojou cestou. Naše stavby nie sú len lepidlo,šamot a vystavená faktúra,našim dielam dávame  teplo,majú svoju tvár a dušu.Radosť z vydareného diela a spokojnosť klienta,je pre nás len ďalším impulzom do našej krásnej práce.

                                  
 Sakáč Miroslav                                                                                                                                                           

             Sme  zakladajúcim členom SANEK /Slovenská asociácia nezávislých kachliarov /.

 

Aký krb ?

Pri výbere konkrétneho stavebného typu je dôležité premyslieť si, na čo bude využívaný, či to bude estetický doplnok interiéru alebo sa bude pravidelne využívať na kúrenie.


Typy:

Teplovzdušný krb bez výmenníka – Ohnisko / krbová vložka/  je zaustená priamo na komín.. Charakteristika diela: nenáročný na realizáciu na zaobstarávacie náklady, rýchly nábeh tepla po rozkúrení. Vhodný do chát,krátke kúrenie,bytový doplnok. Nevýhodou je nerovnomerné rozmiestnenie tepla v rámci priestoru, vírenie prachových častíc vo vzduchu, vysušovanie vzduchu.

 

Teplovdušný krb s výmenníkom – Spaliny prechádzajú cestou do komína cez oceľový, alebo šamotový výmenník, kde sa odovzdá tep. energia, (zníži sa teplota spalín), výsledkom čoho je zvýšenie účinnosti spaľovania a tepelnej zotrvačnosti celého diela – krb hreje ešte aj po vyhasnutí. Oceľový výmenník rýchlejšie nahreje,ale aj rýchlejšie vychladne.Šamotový naopak pomalšie sa nahreje ,ale má podstatne dlhšiu akumulačnú schopnosť.Vonkajší plášť je zväčša zo /šamotu,alebo kachlí ktoré teplo akumulujú a zároveň sálajú vo forme príjemného zdraviu prospešného tepelného žiarenia. Charakteristika diela : dlhšia akumulačná schopnosť,výrazne vyššia účinnosťtepelná pohoda je podstatne vyváženejšia ako u predchádzajúceho typu.Vhodný na doplnkové kúrenie.

 

Akumulačný krb – akumulácia do keramických ťahov: akumulačná obstavba bez mriežok .Teplo sa odovzdáva do priestoru sálavým spôsobom. Týmto spôsobom môžme vykurovať viacero miestností, bez negatívnych vplyvov, ako je vírenie prachu, šírenie pachov, či zvukov medzi jednotlivými vykurovanými miestnosťami. Riešenie je vhodné pre alergikov a rodiny s malými deťmi. Priaznivá klíma, tepelná pohoda a vyrovnaný príkon tepla.. Vhodné na pravidelné kúrenie. Minimálna údržba a dlhá životnosť diela. Charakteristika – dlhší nábeh tepla,vyššia účinnosť,nevýhodou sa javia vyššie zriaďovacie náklady.

 

Akumulačný krb – akumulácia do vody: Je vhodný na pravidelné kúrenie. Teplo sa v podobe teplej vody naakumuluje v akumulačnej nádrži (spravidla 500–800 l). Charakteristika : pomalší nábeh.Vhodný na vykurovanie miestnosti vzdialených od samotného krbu..Častý dôvod jeho použitia je využitie zbytkového tepla,ktoré nemáme ako využiť – jedine uložiť do vody. Nevýhoda: náročnejšie na investície, obsluhu a  údržbu.

 

Kachľové pece s akumuláciou do ťahov - najúčinnejší a najefektívnejší a najmenej náročný na obsluhu Kachľové pece sú šamotové ohniská sa šamotovými ťahmi ,ktoré sú schopné dlhodobo udržať naakumulované teplo. – štandartne na 12 hod.prikladací cyklus. Sú určené na pravidelné vykurovanie,Prikladacie dvierka sú štandartne s dvojitým presklením.Ohniská tíchto pecí dosahujú okolo 800 – 900 °C.Charakteristika : dlhý nábeh,výborná účinnosť,návratnosť,zdravé sálacé teplo,príjemná klíma,nenáročná obsluha.Nevýhodou sú väčšie zaobstáravacie náklady. Kachľové pece sa dnes zväčša stavajú s automatickou reguláciou horenia.

 

Kachľové pece s akumuláciou do vody slúžia ako hlavný zdroj kúrenia v dome. Dôležité je poznať potrebný % pomer do vody.Kachľové pece môžeme regulovať a „prepínať „ medzi vodou a keramickými ťahmi.Viete tak vyhriať i vzdialenejšie miestnosti alebo použiť vodu na kúpanie. Tieto diela montujeme len s automatickou reguláciou, ktorá reguluje prívod vzduchu do pece a optimalizuje tak horenie, čím dosiahneme efektívnejšie spaľovanie.Automatická regulácia navyše riadi proces medzi teplovodným zásobníkom a výmenníkom.Pri kachových peciach s vodným výmenníkom je viac ako dôležité celý systém správne nadimenzovať – veľkosť ohniska,pomer do vody,veľkosť vodného zásobníka,bezpečnostné a regulačné prvky.Charakteristika :Vhodné na hlavné a dlhodobé kúrenie,možnosť vykurovania celého domu,výborná návratnosť..Nevýhodou – vyššie investície.

 

Záhradné zostavy - pre náročných klientov, ktorí majú fantáziu tvoriť nové recepty a rôzne pochúťky, pre klientov, ktorí túžia po originálnych a jedinečných zahradných zostavách s možnosťou viacerých variánt úpravy jedál máme v ponuke absolútne špičkové diela, v ktorých je skĺbená ako technická, tak aj architektonická originalita. Tieto záhradné zostavy pozostávujú zväčša z grilu, pizza pece, sporáka, údiarne, alebo vzájomnej kombinácie, či skĺbením jednotlivých typov, podľa priania zákazníka /teplé údenie - studené údenie/ a pod.

 


Ako začať
1. Stretnutie na firme

Prvý krok pre úspešnú realizáciu Vášho krbu, či pece ste urobili preštudovaním časti „Aký krb„.

Druhým krokom je vzájomné stretnutie s nami v priestoroch našej firmy. Stretnutie si môžete dohodnúť na tel.: 0903 175 385, 053 44 107 82 poprípade krby-spis@krby-spis.sk.

Pri prvom stretnutí je dôležité priniesť si pôdorysy miestností, v ktorých uvažujete s využitím krbu, či pece, údaje o komínovom telese, /nový, pôvodný, prevedenie, typ, vnútorný rozmer, výška od podlahy krbu, uhol a smer zaústenia, priemer zaústenia a výška spodnej hrany zaústenia od „0„ podlah, poloha komínových dvierok...

Ako dobrú pomôcku sme Vám vypracovali dotazník, ktorý tak Vám, ako aj nám pomôže pre bližšiu orientáciu Vašich požiadaviek, predstáv a možností.

dotaznÍk klienta 2012 KRBY SPIŠ.pdf

Návšteva našej firmy Vám dá nový obzor poznania a pohľadu na danú problematiku, čo často vedie k diametrálnym zmenám oproti pôvodným predstavám.

Stavbu každého diela riešime v troch rovinách:

    technická
    výtvarná
    cenová

Správnym premiešaním týchto ingredencií vznikne to pravé.

Po vyšpecifikovaní stavby Vám predstavíme už realizované diela, ktoré sú konštrukčne a výtvarne najbližšie Vašim predstavám a ukážeme Vám aj rozpočty daných diel.

Po tejto procedúre už máte dostatok informácii pre správne rozhodnutie.

Každá stavba je jedinečná, preto aj náš prístup je individuálny, detailný a profesionálny.

Krbový projekt je preto nepostrádateľným prvkom každej našej stavby.

2. Krbový projekt

Čo obnáša krbový projekt ?:

    návrh v 3D
    prepočet ohniska, ťahového a komínového systému
    prepočet externého prívodu vzduchu, sálavých plôch
    návrh konštrukcie a celého vykurovacieho systému
    návrh vodných systémov, prepočet akum. nádrží, zabezpečovacích systémov a regulácii
    rozpočet stavby

 

Krbový projekt sa vypracuváva len na objednávku.

Cena krbového projektu je v režijných nákladoch od  50 € - 170 € bez DPH. v závislosti na náročnosti technického ,konštrukčného a výtvarného prevedenia diela.

Súčasťou krbového projektu je  obhliadka staveniska a zameranie.

Po odsúhlasení diela je na rade

3. Záväzná objednávka

 

4. montáž

Náš profesionálny prístup je pretavený aj v samotnej montáži a stavbe diela. Montáž  stavieb trvá od 7 – 28 dní podľa náročnosti.

5. Odovzdávanie diela

Na dielo naša firma poskytuje 36 mesačnú záruku, jednotlivé komponenty podliehajú zárukám určenými jednotlivými výrobcami.
 

Kontaktné informácie

Krby-Spiš
Gorkého 22
052 01 Spišská Nová Ves

Tel./Fax: +421 53 4410782
Mobil: 0903 175 385, 0911 175 385
My status

E-mail: krby-spis@krby-spis.sk
Web: www.krby-spis.sk

Otváracie hodiny: Po - Pia 9:00 - 17:00
(mimo otváracích hodín je možné stretnutie po dohode)