Štefan Szabados - SZAKI

Štefan Szabados - SZAKI

 Ekologické Brikety

Zplyňovacie kotle, krby, kachle

Zaoberáme sa predajom kotlov, kachiel a palivom pre ne.

Zároveň ponúkame kompletný servis vrátane stavebných úprav a montáže.

 

Kliknite si pre viac informácií o tom ako ušetriť počas vykurovacieho obdobia, alebo píšte pre podrobnejšie informácie na našu adresu dole na tejto stránke.

 

ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO

Kotle jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle, nebo vhání vzduch do kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z ocelových plechů 3-6 mm. Tvoří je násypka paliva, která je ve spodní části opatřena žáruvzdornou tvarovkou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami. V zadní části těla kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.


VÝHODY ZPLYNOVACÍCH KOTLŮ NA DŘEVO ATMOS

    Možnost spalovat velké kusové dřevo
    Primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu - vyšší účinnost
    Po dohoření paliva se ventilátor automaticky vypne
    Snadná obsluha a čištění
    Keramický spalovací prostor - vysoká účinnost
    Velký zásobník paliva
    Velký prostor pro popel (u dřeva vybíráme 1 týdně)
    Kotel bez trubkovnice - snazší čištění
    Malé rozměry a nízká hmotnost
    Vysoká kvalita

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle splňují limity pro ekologicky šetrný výrobek směrnice č.13/2002 MŽP ČR.

INSTALACE

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21 nebo termoregulačním ventilem ESBE pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65C°. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi.

OSVĚDČENÍ A CERTIFIKACE

Všechny kotle ATMOS jsou certifikovány ve zkušebnách pro jednotlivé země určení: SZÚ Brno, TÜV München - Německo, Litva, Ukrajina, Švédsko SP, Polsko a Rakousko, Slovensko, Maďarsko, dle platných norem - ČSN EN 303-5.
Chráněno průmyslovým patentem.

 

Kotel ATMOS Generátor DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS a DC 40GS jsou úplnou novinkou v kotlích na spalování dřeva. Je to skutečný generátor na dřevoplyn.

·  Celokeramické topeniště

·  Odtahový ventilátor

·  Chladící smyčka proti přetopení

·  Keramické tvarovky s mikrovýstuží

 

DC 18S, DC 22S, DC 25S, DC 32S, DC 40SE, DC 50S, DC 50SE, DC 75SE, DC22SX, DC30SX, DC40SX, ATMOS Dřevoplyn

REGULACE KOTLŮ

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá záklopku, (mimo DC50SE) kotel je namísto toho vybaven servoklapkou BELIMO s pružinou. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Od roku 2002 jsou kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotel pracuje na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Použití pro kotle: DC 18S, DC 20GS, DC 22S, DC 25S, DC 32S, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, DC 40SE, DC 50S, DC 50SE, DC 70S, DC 75SE, DC 80, DC 100, DC22SX, DC30SX, DC40SX.

 

 Palivá-drevo,brikety

 

Ekologické Brikety sú vhodné do všetkých typov kotlov, krbov a piecok na pevné palivo.

 

   Takéto ekologické palivo neobsahuje žiadne nebezpečné škodlivé látky, ale naopak zabezpečuje čistú manipuláciu pri kúrení, znižuje množstvo emisií vypustených do ovzdušia v porovnaní s bežným pevným palivom – „neobsahuje síru“ a chráni vyčerpateľné zdroje energie, nakoľko biomasa (piliny a hobliny) je zdroj každoročne obnoviteľný.

 

   Zároveň popol ako výsledok spaľovania sa môže použiť na priame hnojenie v záhrade, objem popola je niekoľko násobne nižší, ako objem popola zo spaľovania iného druhu pevného paliva, pričom výhrevnosť brikiet 17,9 MJ/kg, predĺžená doba horenia (1ks: 45-65 minút) plus minimálna vlhkosť od 8-12% garantujú prinajmenej adekvátnu náhradu k všetkým druhom pevných palív.

 

   Ekologické brikety horia jasným plameňom, takmer bez dymu.

V rámci ochrany životného prostredia a kvalitatívnych vlastností, Ekologické Brikety sú balené v papierových vreciach po 10-15ks o hmotnosti 10kg .

   Aké množstvo brikiet potrebujete?

Priemerná ročná spotreba ekobrikiet v ekokotly je 50kg na 1m2 obytnej plochy bežného nezatepleného

rodinného domu so starými oknami, v ktorom sa vykuruje počas zimného obdobia na teplotu 22 - 23 0C

a celoročne voda. Táto spotreba je ovplyvniteľná vykonaním zateplenia domu, výmenou starých okien za

okná s malou priepustnosťou, rekonštrukciou rozvodov kúrenia a radiátorov.... 

Zateplením môže spotreba klesnúť až na polovicu!!!

 

SZAKI
Budovateľská 50/57
Komárno

Tel: 00421 910 360 356

Fax: 00421 35 77 42 880

 

Otvorené:

Po-Pi  15:00-18:30

So  8:00-12:00

 

Mail: szakystavby@stonline.sk
https://www.astroweb.sk